fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2023
15 - 19 Mehefin

9 Awst, 7:30pm

Mae Immersion Theatre, sydd wedi cael eu henwebu am sawl gwobr, wedi datblygu enw da am gynhyrchu addasiadau o safon o ddramâu Shakespeare mewn ffordd gyflym, hygyrch a dealladwy. Yn ystod haf 2023 bydd cynulleidfaoedd yn cael cyfle i wylio cynhyrchiad difyr iawn o gomedi Shakespeare am gam-adnabod, cerddoriaeth ac wrth gwrs, cariad!

Dyma gynhyrchiad direidus o waith Shakespeare na ddylid ei golli, a fydd yn cynnig profiad rhyngweithiol, difyr a hygyrch dros ben!

Cyflwynir perfformiad Immersion Theatre o Twelfth Night i chi gan Gyngor Abertawe.

Prisiau tocynnau
Oedolyn £14.00
Consesiwn £12.00
PTL £7.00
Teulu (2 oedolyn/3 chonsesiwn) £40.00

*Yn ogystal â ffi archebu o 5% fesul pryniad

Noddwr swyddogol – holidaycottages.co.uk

Dyddiad
09 AWS 2023
Lleoliad
Oystermouth Castle
Price
14.00
Archebwch docynnau