fbpx
CROESO mewn cydweithrediad a First Cymru
29 Chwefror - 3 Mawrth

Mae’r seren boblogaidd Tom Grennan, a enwebwyd ar gyfer gwobr Ivor Novello a BRIT, wedi cyhoeddi sioe enfawr ym Mharc Singleton Abertawe ar 23 Gorffennaf 2023.

Mae eisoes wedi rhyddhau pedwar sengl a gyrhaeddodd y 10 uchaf yn siartiau’r DU. Roedd dwy o’i ganeuon poblogaidd, ‘Little Bit of Love’ a ‘By Your Side’ wedi gwerthu miliynau o gopïau ac mae’r ddwy ymysg y tair cân a chwaraewyd fwyaf yn 2021 . Daw’r ddwy gân o albwm cyntaf Tom a gyrhaeddodd brig y siartiau, ‘Evering Road’. Ac mae tair o’i ganeuon o 2022, ‘Remind Me’, ‘Not Over Yet’ gyda KSI a ‘Lionheart (Fearless)’ gyda Joel Corry wedi cyrraedd rhestr Caneuon Mwyaf Poblogaidd 2022 gan The Official Big Top 40. Gydag albwm newydd hir-ddisgwyliedig ar ddod, sef ‘What Ifs & Maybes’ a fydd yn cael ei ryddhau ar 9 Mehefin 2023, mae’r artist Prydeinig newydd bellach wedi cyrraedd statws prif act.

  • Gates 5pm
  • Hana Lili 6pm
  • Dadi Freyr 7.15pm
  • Tom Grennan 8.45pm
  • Times subject to change, please note last entry is 8pm

gwybodaeth a theithio

Cwestiynau Cyffredin

Roedd ei berfformiad i dorf o 30,000 yn ystod gŵyl Godiva yn nodi diwedd tymor o berfformiadau byw ar raddfa fyd-eang dros haf 2022. Gan gynnwys taith o ogledd America lle gwerthwyd pob tocyn a dwy daith o Awstralia, perfformio ar brif lwyfan Gŵyl Ynys Wyth, cyngerdd croeso’n ôl i 15,000 o bobl ym Mharc Bedford, Penwythnos Mawr Radio 1 y BBC, Dreamland ym Margate, TRNSMT, Kendall Calling, Boardmasters a mwy.

Gan siarad am yr albwm newydd, meddai Tom, “Enw’r albwm newydd yw What Ifs & Maybes. Mae’n trafod dilyn eich greddf, nid eich pen, oherwydd dydych chi byth yn gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd. Does dim ofn neidio i mewn i’r anhysbys arna’ i – oherwydd mae’n gyffrous! Mae angen rholi’r dis mewn bywyd, a byw eich bywyd gorau heb unrhyw beth i’w golli. Dwi mewn man creadigol newydd, a dwi’n gwybod fy mod i bellach wedi datblygu’n yr artist dwi am ei fod. Dwi mor gyffrous am y sioeau hyn, fy sioeau mwyaf hyd heddiw. Dwi’n edrych ymlaen at fynd allan a chwarae’r caneuon newydd hyn i bawb. Bant â ni!”

Gatiau’n agor am 5pm. Rhaid i’r rheini dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn dros 18 oed. Dim mwy na 3 pherson dan 16 oed i un oedolyn.

Tocynnau ar werth ar ôl 4pm ddydd Iau 20 Gorffennaf drwy Gigantic.com yn unig.

Tocynnau (Gigantic.com)

Beth am dretio’ch hun i docyn lletygarwch?

Mae tocyn lletygarwch yn cynnwys: un tocyn sefyll mynediad cyffredinol, mynediad i far preifat lle byddwch yn derbyn diod am ddim wrth i chi gyrraedd, yn ogystal â mynediad i doiledau arbennig i ffwrdd o’r torfeydd cyffredinol. Sylwer: nid oes ardal wylio ddynodedig ar gael yn yr ardal letygarwch, a does dim sicrwydd y byddwch yn cael golygfa o’r llwyfan o’r ardal hon.

Hygyrchedd

Bydd llwyfan gwylio hygyrch. Gellir archebu tocynnau ar gyfer hwnnw yma. – WEDI GWERTHU

Tocynnau Orchard Ts & Cs

Dyddiad
23 GOR 2023
Lleoliad
Singleton Park