fbpx
Sioe Awyr Cymru Gorffenaf 2-3
Rhagor o wybodaeth

Bydd ystod arbennig arall o arddangosiadau ac atyniadau yn sioe 2022 – hwyl ac adloniant i’r teulu cyfan, gyda chymaint i’w weld a’i wneud. Cynhelir y sioe bob blwyddyn ar diroedd hyfryd Parc Castell Pen-rhys, Reynoldston, trwy ganiatâd caredig y teulu Methuen-Campbell.

Nod Sioe Gŵyr yw bod yn sioe amaethyddol draddodiadol iawn ac yn gyfle i ffermwyr lleol ddod at ei gilydd a dod ag enghreifftiau o’u stoc orau, gan gynnwys gwartheg, defaid, moch a pherchyll. Mae’r ffermwyr lleol hefyd yn cyflwyno samplau o’u cnydau ac yn cystadlu i weld pwy sy’n cynhyrchu’r glaswelltir gorau. Uwchlaw popeth, mae’n ein hatgoffa pa mor bwysig yw ffermio i’n hardal.

Yn newydd i gylch yr Arlywydd eleni fydd y gystadleuaeth sgrialu-yrru, camp farchogaeth gyflym lle mae pâr o ferlod yn tynnu cerbyd o gwmpas cwrs o gonau yn yr amser cyflymaf. Bydd Ridgeside Falconery hefyd yn dychwelyd, y tro hwn gyda chŵn potsiwr yn ogystal â’r hebogau anhygoel. Bydd arddangosiadau yn dangos y berthynas waith rhwng y cŵn a’r adar ysglyfaethus. Rydym hefyd yn falch iawn o groesawu Meirion Owen a’i haid o hwyaid hwyliog yn ôl. I gwblhau’r atyniadau yng nghylch yr Arlywydd bydd un o ffefrynnau’r sioe, yr arddangosfa ceffylau gwedd gwych yn eu holl ogoniant.

Un o’r digwyddiadau cyfranogi mwyaf poblogaidd yw’r sioe gŵn unigryw gyda 13 categori gwahanol y gallwch gofrestru eich ci ar eu cyfer.

Mae ceffylau bob amser yn boblogaidd iawn yn y sioe ac yn denu cystadleuaeth o safon uchel iawn. Mae gan yr amserlen geffylau dros 90 o ddosbarthiadau ac mae enghreifftiau gwych bob amser o bron bob math o frîd, mawr a bach. Mae’r gystadleuaeth yn y cylchoedd ceffylau yn dechrau am 9am.

Yn y pebyll mawr gwyn sydd wedi’u gwasgaru o gwmpas cae’r castell fe welwch arddwriaeth gyda threfnu blodau artistig a’r babell goginio agored lle cymharir canlyniadau pobi cartref. Mae’r adran gelf a chrefft bob amser yn denu nifer uchel o gynigion o safon ac mae adran y plant bob amser yn un i gadw llygad arni!

Yn y babell fêl a gwenyn mae modd i chi wisgo siwt addas ar gyfer edrych yn fanwl ar gwch gwenyn.

Mae digon o gyfleoedd i weld a phrynu amrywiaeth o grefftau traddodiadol, ynghyd â’r pebyll bwyd hynod boblogaidd gyda digon o samplau i’w blasu. Os ydych chi’n mwynhau cefn gwlad, dewch i ymuno â ni am ddiwrnod mas gwych.

 

Mwy o wybodaeth

Dyddiad
31 GOR 2022
Lleoliad
SA3 1LN

31 GOR 2022

Sioe Gŵyr 2022

09:00am - 05:00am