fbpx
Joiwch Fae Abertawe. Yn gyfrifol.
Gweld Mwy
The People’s Theatre Company   yn cyflwyno
Santa in Love
gan   Steven Lee
Ydych chi eisiau gwybod cyfrinach Nadoligaidd?
Efallai yr hoffech chi wybod y gyfrinach fwyaf ohonyn nhw i gyd…   cyfrinach Siôn Corn a’r hyn y mae’n ei garu mwyaf yn gyfrinachol.
Ymunwch a Sion Corn a’i ffrindiau yn y sioe gerdd wefreiddiol hon, sy’n   llawn hwyl a sbri, gemau, chwerthin a’ch hoff ganeuon Nadolig.
Bydd Sion Corn ar gael ar ddiwedd y sioe i gwrdd a’ch plant bach, i   ddarllen eu llythyron, ac i roi anrheg iddyn nhw. Felly cofiwch ddod a’ch   camera i dynnu lluniau o’r plant yn gwenu
Hyd y cynhyrchiad tua:   1awr
Iau 19eg Rag 4:30
Dyddiad
19 RHAG
Lleoliad
Taliesin Arts Centre