fbpx

Mae Escape Records yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Sam Ryder, a gyrhaeddodd frig y siartiau yn y DU ar ôl dod i’r amlwg yn 2022, yn dod i Barc Singleton, Abertawe ar 18 Awst.

Ar ôl ei berfformiad yn cynrychioli’r DU yn Eurovision y llynedd gyda’i gân Space Man, llwyddodd y canwr-gyfansoddwr Sam Ryder i gael y sgôr uchaf erioed fel ymgeisydd Eurovision o’r DU, gan ddod yn ail i Ukraine – mae’r 12 mis diwethaf wedi bod yn gyffrous iawn i Sam! Mae wedi perfformio yn y gwobrau Brit, yng nghyngerdd y Jiwbilî Blatinwm ac ar ei sioe ‘Sam Ryder Rocks New Year’s Eve’; wedi teithio ar draws Ewrop; wedi cyhoeddi taith o’r DU ac mae bellach yn dod i Abertawe.

Gyda gwobr Marcel Bezençon Press, cân sy’n cael ei chwarae’n rheolaidd ar BBC Radio 1 a 2 ac albwm a gyrhaeddodd frig y siartiau, ‘There’s Nothing But Space Man’ ar ei gyfrif, nid yw’r enwebai gwobr Brit Sam Ryder yn un i’w golli. Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer ei daith o’r DU yn 2023 mewn dim o dro, ac mae’r seren TikTok eisoes wedi gwerthu pob tocyn ar gyfer ei sioe yn y Neuadd Fawr yng Nghaerdydd y gwanwyn hwn.

Ar ôl dod yn enwog ar TikTok yn ystod cyfyngiadau symud cyntaf 2020, llwyddodd Ryder i ddal sylw cefnogwyr enwog yn gyflym iawn (Justin Bieber, Sia, Alicia Keys ac Elton John) – gyda chasgliadau o’i fideos yn ymddangos ar The Ellen Show, Newsbeat y BBC a mwy. Wrth i nifer y fideos dyfu, tyfodd nifer ei gefnogwyr hefyd – mae ganddo dros 17 miliwn o ddilynwyr ar ei gyfryngau cymdeithasol ac mae wedi ennill y wobr artist mwyaf poblogaidd y DU ar TikTok am ddwy flynedd yn olynol.

Tocynnau – Escape Records

 

Am wybodaeth am hygyrchedd, gan gynnwys cwestiynau am docynnau gofalwyr, e-bostiwch accessibility@escaperecords.co.uk

Dylid cyfeirio cwestiynau mewn perthynas â gwerthiant ac argaeledd tocynnau at hyrwyddwr y gyngerdd drwy ffonio 07587 931212.

  • Mae’r drysau’n agor am 5pm ac mae’r mynediad olaf am 7pm. Rydym yn annog pawb i gyrraedd mewn da bryd.
  • Bydd y gerddoriaeth yn dechrau unwaith y bydd y drysau’n agor
  • Bydd eich tocynnau ar gael o’ch ap Skiddle 48 awr cyn i’r drysau agor. Os nad ydych yn eu derbyn, e-bostiwch custcare@skiddle.com
  • Bydd angen i bob plentyn dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol ar bob adeg.
  • Ni chaniateir unrhyw fwyd na diod o’r tu allan i’r lleoliad ar y safle.
  • Caniateir i chi ddod â chadeiriau sy’n plygu ac ymbarelau bach. Ni chaniateir ymbarelau golff.
  • Mae tocyn VIP yn cynnwys: Mynediad i’r ardd VIP arbennig sy’n cynnwys bar, toiledau gwell ar gyfer y rheini â thocynnau VIP yn unig a golygfeydd anhygoel o’r prif lwyfan.
  • Bydd parcio cyfyngedig ar gael ym maes parcio’r Rec ar sail talu ac arddangos.
  • Caiff amserau’r perfformiadau eu rhyddhau ddydd Mercher 16 Awst am 6pm
  • Caniateir blancedi picnic

Gwybodaeth i breswylwyr

Parc Singleton gyngherddau gwybodaeth a theithio

Cwestiynau Cyffredin gyngherddau Parc Singleton

Dyddiad
18 AWS 2023
Lleoliad
Singleton Park