fbpx

19.09.20 – 07.03.21

Mae Pansy yn waith comisiwn cydweithredol newydd rhwng Roy Efrat a Catrin Webster.

Arlunwyr yw’r ddau artist. Mae gwaith Webster yn archwilio dehongliadau cyfoes o le a’r posibilrwydd o gyfuno paentio ag ymagweddau perfformio, megis archwilio tirweddau ar gefn beic modur neu fideos trwy baentio. Mae gwaith Efrat yn ymgyfuno paentiadau a thafluniadau fideo â’i brofiadau o weithio fel dawnsiwr clasurol clodwiw rhyngwladol. Cyfarfu Webster ac Efrat yn ystod preswylfa URRA yn Buenos Aires yn 2015.

Mae’n cynnwys pedwar darn newydd o waith, sy’n cynnwys paentiad olew a thafluniad fideo, ac mae’n archwilio’r syniad o ystyron cymhleth y gair ‘Pansy’.

Rhaglennwyd y gyfres hon mewn partneriaeth â Pride Abertawe a Mis Hanes LGBT ac fe’i cefnogwyd yn hael gan Art Fund, Cyfeillion Oriel Glynn Vivian a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Dyddiad
19 MED 2020 - 07 MAW 2021
Lleoliad
Glynn Vivian Art Gallery