fbpx

*Wedi’i ganslo*

Yn anffodus, mae rasys Ras am Oes 2020 wedi’u canslo – ewch i wefan Ras am Oes i gael rhagor o wybodaeth ac i gael gwybodaeth am Ras am Oes Gartref.


Paratowch at guro canser wrth i Ras am Oes Pretty Muddy Ymchwil Canser y DU ddychwelyd i Abertawe!

Nid yw Ras am Oes Pretty Muddy® Abertawe’n debyg i unrhyw ddigwyddiad codi arian arall – mae’n gwrs rhwystr y gall pawb, ni waeth beth yw eu gallu, gymryd rhan ynddi! Dringwch, cropiwch a llithrwch eich ffordd i guro canser.

Mae’r cwrs mwdlyd hwn mor boblogaidd â phlant, byddant yn erfyn arnoch i adael iddynt ddychwelyd y flwyddyn nesaf! Gwyliwch nhw’n dringo dros, yn cropian o dan ac yn rhuthro drwy’r cwrs – a’r cyfan er  mwyn curo canser.
Mae pob ceiniog yn ein helpu i guro canser, ond po fwyaf o arian y gallwch chi ei godi, mwyaf y gallwn ni ei wneud.

Mae llwybr Pretty Muddy Abertawe’n eich arwain ar daith hynod o hardd drwy barc poblogaidd Singleton. Mae gan y llwybr dir cymysg â rhwystrau gwasgaredig sy’n creu digwyddiad llawn antur, cyffro ac adrenalin gydag awyrgylch gwych. Mae’r llinell gychwyn ger pen uchaf y parc, wrth ochr Gerddi Botaneg Singleton. Bydd arwyddion â chyfeiriadau’n cychwyn wrth y fynedfa a dylech gyrraedd 1 awr cyn yr amser dechrau.

Gwybodaeth am y ras a chofrestru

Dyddiad: Wedi’i ganslo
Amser: 9:45am
Venue: Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PY
Website: https://raceforlife.cancerresearchuk.org/
Ebost: rfl@cruk-raceforlife.co.uk
Ffon: 0203 932 4556

Dyddiad
18 GOR
Lleoliad
Singleton Park