fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Cefnogir Pride Abertawe 2021 yn falch gan ein lleoliadau diwylliannol a’n partneriaid. Mae dathliadau eleni’n cynnig ffyrdd newydd a chreadigol i gymryd rhan gan gynnwys; sesiynau holi ac ateb byw ar-lein, perfformiad DJ ar gyfer Pride Abertawe, sesiynau bywluniadu, cabare Cwiar a gweithgareddau crefft i blant. Gallwch hefyd ymweld â’n lleoliadau yn ystod y mis i fwynau detholiad anhygoel o arddangosfeydd LGBT+.

Cymerwch gip ar y rhaglen o weithgareddau, arddangosfeydd a digwyddiadau sy’n gorffen gyda’r hyn a fyddai wedi bod yn ddigwyddiad Pride 2021 ar 17 Gorffennaf gyda noson o hwyl ar-lein ar draws y ddinas.


Hanes LGBT+ yn Abertawe
Fusion Films/ Pride Abertawe/ Cynhyrchiad Jamie Panton

Mewnwelediad hudolus i ychydig o hanes LGBT+ Abertawe a’r bobl sydd wedi herio’r drefn. Ymunwch â’r Hanesydd LGBT+ Norena Shopland i gael rhagor o wybodaeth am dreftadaeth leol a’r straeon sy’n gwneud Abertawe mor unigryw. Noddir gan Elusen Metro.


Pride yn meddiannu’r Glynn Vivian – Perfformiad DJ Arbennig ar gyfer Pride Abertawe gyda Digwyddiadau Aktiv
Dydd Sadwrn 17 Gorffennaf, 8pm

Ymunwch â ni am ddigwyddiad untro arbennig gan gynnwys perfformiad finyl gan Jared Percival gyda Steve Sax ar y sacsoffon, a gyflwynir gan Ryan Stephens a’r talentog Tallulah Bandersnatch . Awr hyfryd o gerddoriaeth tŷ a disgo ac i orffen y cyfan, taith bersonol o amgylch rhai o arddangosion mwyaf nodedig yr arddangosfa, gan gynnwys gwaith unigryw gan artistiaid LGBT+.

Bydd y Glynn Vivian hefyd yn cyflwyno prosiect gan weithio gyda’r artist Fox Irving a’r gymuned LGBTQ+ yn Abertawe i gyd-guradu casgliad o wrthrychau, straeon ac eitemau mewn ymateb i gasgliad y Glynn Vivian. Bydd y gwaith hwn yn arwain at arddangosfa cydblethedig yn yr oriel o fewn arddangosfa casgliad presennol y Glynn Vivian gyda chyhoeddiad i gyd-fynd â hi, y disgwylir iddi gael ei chynnal ym mis Chwefror 2022 ar gyfer Mis Hanes LGBT+.

Artist o’r dosbarth gweithiol yw Fox Irving, a anwyd yn Lerpwl, sy’n byw yn y de-ddwyrain. Caiff y gwaith ei lywio gan yr hunaniaeth drothwyol, ansicr maent yn ei phrofi fel person cwiar/lesbiaidd benywaidd/ dosbarth gweithiol. Gydag ymagwedd chwareus D.I.Y a gaiff ei llywio gan strategaethau gweithredol a chan ganolbwyntio ar gydweithio, mae Fox yn ymchwilio i sut gall y cymunedau sydd ar y cyrion y mae’n rhan ohonynt ddefnyddio celf fel offeryn grymuso.


Cekca Het: Trans Panic Rhiannon Lowe
16 Gorffennaf – 28 Awst 2021, Oriel Mission

Perfformiwr a gwneuthurwr yw Rhiannon Lowe (hi/hithau, ganwyd yn Swydd Efrog, mae’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd), ac mae’n aml yn defnyddio mannau addurniadol, adeiledig, domestig fel cartref lle bydd yn cynnal perfformiadau ac yn arddangos ei gwaith. Mae hefyd yn awdures, mae wedi curadu a threfnu arddangosfeydd ac mae’n perfformio mewn digwyddiadau sain. Bu’n astudio yng Nghaerhirfryn, Birmingham a Chaerlŷr. I drefnu’ch ymweliad ar gyfer y diwrnod agoriadol, cliciwch yma. I drefnu ymweliad o 17 Gorffennaf, cliciwch yma.


Dathliad Pride Abertawe ar-lein gan Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Gorffennaf

Caiff Pride Abertawe ei ddathlu ar-lein o lwyfan yr Amgueddfa gyda rhestr wych o berfformwyr ar gyfer yr ŵyl, gan gynnwys perfformiadau disglair, siaradwyr gwadd byw, hwyl i’r teulu, a strafagansa a arweinir gan bobl ifanc. Mwy o wybodaeth.

Dyddiad
13-18 GOR
Lleoliad
Various and online