fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2023
15 - 19 Mehefin

10 Awst 2pm

Mae Peter Rabbit a’i gefnder drwg, Benjamin yn gwybod yn iawn na ddylen nhw fynd i mewn i ardd Mr McGreggor, ond dydyn nhw ddim yn gallu rheoli eu hunain a chyn bo hir, maen nhw’n canfod eu hunain wyneb yn wyneb â Mr McGregor ei hun!  Ond sut yn y byd byddan nhw’n dianc?

Ymunwch â Peter a Benjamin ar eu hantur gyffrous yn yr addasiad hyfryd hwn o stori enwog Beatrix Potter – trît i’r teulu cyfan.

Cyflwynir cynhyrchiad Theatr Quantum o Peter Rabbit i chi gan Gyngor Abertawe.

Prisiau tocynnau
Oedolyn £14.00
Consesiwn £12.00
PTL £7.00
Teulu (2 oedolyn/3 chonsesiwn) £40.00

*Yn ogystal â ffi archebu o 5% fesul pryniad

Noddwr swyddogol – holidaycottages.co.uk

Dyddiad
10 AWS 2023
Lleoliad
Oystermouth Castle
Price
14.00
Archebwch docynnau