fbpx
Cyngherddau Dathlu’r Nadolig BBC NOW
Neuadd Brangwyn 14 Rhagfyr

Parc Singleton
AM DDIM – ar sail y cyntaf i’r felin, mae modd cadw lle.

Mae digwyddiad Parc Cefnogwyr Cwpan y Byd MWYAF Cymru yn dod i Abertawe!

Mae Cwpan y Byd Dynion FIFA 2022 yn nesáu, ac mae’n bleser gan Barc Cefnogwyr Abertawe eich gwahodd chi i Barc Singleton ar gyfer digwyddiad heb ei ail!

Bydd Parc Cefnogwyr Abertawe’n dangos POB gêm Cwpan y Byd yn ei babell fawr i 3,000 o bobl sydd wedi’i thwymo ym Mharc Singleton. Mae Parc Cefnogwyr Abertawe’n darparu cyfleusterau o safon uchel ac awyrgylch unigryw mewn amgylchedd cyfeillgar a diogel – perffaith ar gyfer dathlu gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr fel ei gilydd!

Bydd cyflenwyr bwyd lleol blasus, diodydd o’u bar llawn stoc, cerddoriaeth fyw, DJ, croesawyr ar ddiwrnod y gêm, enwogion pêl-droed a llawer, llawer mwy.

GALWCH HEIBIO, AM DDIM:

Mae mynediad i’r lleoliad am ddim, yn amodol ar le. Yma, mae egwyddor y cyntaf i’r felin yn berthnasol. Mae rhai mannau yn cael eu cadw ar gyfer pobl sy’n galw heibio. Gellir archebu bwyd a diod o’r bar. Os ydych am gadw bwrdd yn y sesiwn galw heibio, rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd yn gynnar ar ddiwrnod y gêm.

Wrth gyrraedd: Dilynwch yr arwyddion mynediad. Mae’n rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.

CADW BYRDDAU YN Y BRIF ARDAL:

Mae’n bosib cadw bwrdd ar gyfer hyd at 8 person. Wrth gadw bwrdd, mae’n rhaid i chi archebu pecyn diodydd a fydd yn cael ei ddosbarthu i’ch bwrdd ar ôl cyrraedd. Gellir archebu diodydd eraill ar ein ap a gellir prynu bwyd o stondinau bwyd lleol sy’n cynnig gwahanol fathau o fwyd.

Cymerwch gip ar y gemau a chadwch fwrdd

Ar gyfer pob digwyddiad, rydym yn llenwi byrddau gyda gwesteion sy’n galw heibio, os nad yw’r bwrdd yn llawn (8 lle) ar ddechrau’r gêm.

Wrth gyrraedd: Dilynwch yr arwyddion wrth y fynedfa sydd wedi’i nodi «Ar Gadw». Mae’n rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.

PARTI VIP/NADOLIG

Ddim yn siŵr ble fydd parti Nadolig eleni yn cael ei gynnal? Neu’n mynd allan gyda ffrindiau, teulu neu am noson mas gorfforaethol? Rydym yn falch iawn o roi’r cyfle i chi brofi cinio bys a bawd poeth ac oer hyfryd ynghyd â’n hawyrgylch pêl-droed anhygoel a chwrdd a chyfarch enwogion pêl-droed.

Mwynhewch ein seddi a’n cyfleusterau gorau ochr yn ochr â’ch bwrdd preifat yn yr ardal VIP.

P’un a ydych am alw heibio gyda mynediad AM DDIM ar sail y cyntaf i’r felin, neu os byddai’n well gennych gadw’ch bwrdd a’ch pecyn diodydd wrth gyrraedd – mae gan Parc y Cefnogwyr Abertawe ddigon ar eich cyfer.

Cymerwch gip ar y gemau a chadwch fwrdd

Dyddiad
20-30 TACH
Lleoliad
Singleton Park