fbpx
Gŵyl Ymylol Abertawe 2021
Rhagor o wybodaeth

Olly Murs, y seren bop boblogaidd, fydd y prif berfformiwr mewn digwyddiad awyr agored ar ddydd Sadwrn ym Mharc Singleton Abertawe; y dyddiad agoriadol ar gyfer ei daith i 25 o leoedd yn y DU.

Heddiw mae Olly Murs yn cyhoeddi taith enfawr o’r DU, gyda 25 o ddyddiadau ar gyfer yr haf nesaf. Gyda’r rhan fwyaf o bethau yn 2020 wedi gorfod cael eu gohirio oherwydd pandemig COVID-19, bydd sioeau’r flwyddyn nesaf yn ceisio codi calonnau pawb yn y wlad. Bydd yn perfformio’i ganeuon mwyaf poblogaidd, gan gynnwys traciau o’i albwm platinwm triphlyg ardystiedig ‘Never Been Better’.

Gwybodaeth a theithio

Gofynion mynediad i gyngherddau COVID-19

Mae dyddiad Parc Singleton Olly yn rhan o ŵyl gerddoriaeth deuluol undydd DEPOT, sef DEPOT in the Park, a gynhaliwyd gyntaf yng Ngerddi Soffia Caerdydd yn ôl yn 2017.

Prynu tocynnau

Prynu tocynnau VIP
Bydd y VIP yn cynnwys: Mynediad i’r bar VIP a thoiledau VIP.

Mae pob ardal VIP ar gyfer y rheiny sy’n 18 oed ac yn hŷn

Pwysig – Rhaid i bob deiliad tocyn dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. 1 oedolyn i bob 3 mynychwr dan 16 oed

Amodau a Thelarau

Dyddiad
15 AWS 2021
Lleoliad
Singleton Park