fbpx
BBC NOW Cyngerdd Clo’r Tymor
2 Mehefin Neuadd Brangwyn

Iau 28 Ebrill 7.30pm

Triawd dawns sy’n mynd â chi o faes chwarae gwyllt, rhyfeddol i gymuned lofaol Gymreig mewn un noson. Ein hailgysylltu â’n theatrau, ein hunain a’n…Gilydd, Law yn Llaw.

Tocynnau

  • Pris llawn:£ 16.00
  • Ysgolion:£ 8.00
  • Yr Henoed:£ 14.00
  • Consesiynau Eraill:£ 14.00

Prynu Tocynnau ar-lein – Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Ludo gan Caroline Finn.

Dawns ddoniol a thywyll ag egni uchel am bwysigrwydd chwarae.

Fel oedolion, anaml y byddwn yn gwneud amser i chwarae, mae Ludo yn eich gwahodd i ailddarganfod llawenydd plentyndod a gwefr chwarae gemau.

Newidiwch eich swydd arferol am y bocs gwisgoedd a dianc i fyd llawn meysydd chwarae rhyfeddol a dychymyg gwyllt, di-ben-draw.

 

Codi gan Anthony Matsena

Mae Codi yn codi o’r lludw i’n hysbrydoli ni yn 2022 gyda stori bwerus, llawn egni, am gryfder cymunedau’n dod ynghyd i fynd i’r afael â chaledi bywyd yn ystod cyfnodau heriol.

Wedi’i adeiladu ar sylfeini straeon glofaol Cymru a adroddir drwy ddawns, cân, barddoniaeth a theatr, mae’r gynulleidfa wedi’i lapio mewn blanced o dywyllwch cyn cael ei harwain tuag at oleuni o obaith a dathlu.

 

A New Work gan Andrea Costanzo Martini

Dylech ddisgwyl dawns ddi-ofn a thrawiadol, yn llawn o hiwmor chwareus sy’n galw ein cyrff yn ôl i symud ac i fwynhau.

Yn gweithio yn y DU am y tro cyntaf, bydd Martini yn ein hailgyflwyno i’n llwyfannau yr ydym wedi gweld eu heisiau’n fawr, gan gynnig y theatr fel lle i ymgasglu, mynegi ein hunain a dathlu Ein Gilydd, Law yn Llaw.

Tocynnau

  • Pris llawn:£ 16.00
  • Ysgolion:£ 8.00
  • Yr Henoed:£ 14.00
  • Consesiynau Eraill:£ 14.00

Prynu Tocynnau ar-lein – Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Dyddiad
28 EBR 2022
Lleoliad
Taliesin Arts Centre