fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Cerddwch hanner marathon neu farathon llawn ym Mhenrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU, ac archwiliwch yr arfordir dramatig gyda golygfeydd dros Fae Rhosili a Phen Pyrod.

Dyma daith gerdded heb ei hail. Gyda medal a gwydraid o ddiod befriog yn aros amdanoch ar y diwedd, digonedd o gyfleoedd i gael saib rheolaidd, cinio bwffe a marsialiaid allan ar y llwybr, rydych yn sicr o gael diwrnod allan gwerth chweil. Mae’r llwybr yn un hir ond mae’n rhyfeddol pa mor bell y gallwch fynd pan fyddwch chi’n ymuno â cherddwyr eraill y Mighty Hike, gyda phawb yn cerdded dros yr un achos gwych.

09 GOR 2022

Mighty Hike Penrhyn Gŵyr 2022

10:00am - 17:00pm