fbpx
Ymunwch â’n her ‘Ditectifs Carreg Drws’ i ailddarganfod beth sydd ar eich carreg drws!
Gweld Mwy

Menopause The Musical 2

Cruising through Menopause! 16+.

Yn ein sioe newydd sbon,Cruising Through Menopause, sef dilyniant doniol dros ben y sioe anhygoel Menopause The Musical®, rydym yn camu pum mlynedd i’r dyfodol i glywed y diweddaraf am yr un pedair menyw wrth iddynt fynd am y moroedd mawr i glywed hanesion am eu bywydau, eu cariadon a’u colledion.

Pyliau poeth, chwysfeydd nos, amrywiadau hwyl, anghofrwydd, magu pwysau – dyma rai o’n hoff bethau am ddiwedd y mislif! Mae Cruising Through Menopause yn rhoi cipolwg doniol a chalonogol o’r galon ar uchafbwyntiau diwedd y mislif a chyfeillgarwch.  Pan mae bywyd yn daith sy’n llawn troeon annisgwyl, mae’n anodd dod o hyd i ffrindiau go iawn.  Dewch i ymuno a chewch ddod ar daith hunan-ddarganfod, cariad a chyfeillgarwch, a’r cyfan wedi’i ategu gan drac sain o gerddoriaeth barodi fywiog!

Ar gyfer y pedair menyw hyn, nid diwedd y mislif oedd diwedd y daith – dyma ddechrau cyfeillgarwch hyfryd lle mae cariad yn trechu ac nid yw cyfeillgarwch byth yn methu.

Ymunwch â ni a byddwch yn chwerthin, yn canu ac yn dawnsio ar y llwyfan hyd yn oed ar gyfer Menopause The Musical®2 – Cruising Through Menopause.

Cyhoeddir enwau’r cast maes o law.

Ymunwch â ni ar Facebook ar gyfer “Menopause The Musical UK Tour”

Dyddiad
22 CHWE
Lleoliad
Swansea Grand Theatre
Archebwch docynnau