fbpx
Wythnos RETRO y Mwmbwls - Castell Ystumllwynarth
2 - 4 Mehefin

Peidiwch â cholli’r cyfle i weld Madness yn fyw! Yn ogystal ag act cefnogi i’w gyhoeddi.

Gallwch osgoi’r ciwiau drwy brynu tocyn mynediad cyflym ychwanegol – bydd hyn yn caniatáu i chi fynd ar y safle 15 munud cyn pawb arall, ond mae’n rhaid ei brynu yn ogystal â phrynu tocyn ar gyfer y sioe.

Neu beth am brynu tocyn lletygarwch? Gallwch gael mynediad i far preifat lle bydd diod am ddim wrth i chi gyrraedd, toiledau, adloniant DJ a mynediad cyffredinol i’r cyngerdd (does dim ardal ddynodedig ar gyfer gwylio’r cyngerdd).

Gallwch brynu tocynnau mynediad hygyrch drwy Gigantic.com.

Ar gyfer pobl 16+ oed, rhaid i bobl dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn, 3 pherson dan 16 oed fesul oedolyn.

Tocynnau cynnar arbennig ar werth yma, dydd Mercher 16 Tachwedd 2022 am 10am!

Prynu tocyn lletygarwch

Prynu tocyn mynediad cyflym

Prynu tocyn cyflym

Hygyrchedd

Bydd llwyfan gwylio hygyrch. Gellir archebu tocynnau ar gyfer hwnnw yma.

Madness

Dyddiad
21 GOR 2023
Lleoliad
Singleton Park
Archebwch docynnau