fbpx
Hoffem eich croesawu yn ôl i'n lleoliadau diwylliannol
Rhagor o wybodaeth

Am y tro cyntaf erioed, bydd Ibiza Orchestra yn perfformio’n fyw yn Abertawe mewn perfformiad arbennig!

Am un noson yn unig, cewch eich cludo i ynys Ibiza wrth i chi wrando ar Ibiza Orchestra yn perfformio rhai o ganeuon mwyaf poblogaidd yr ynys.

Rhybudd! Mae galw mawr am ddigwyddiadau byw yn 2021!

Cyhoeddir rhestr lawn y perfformwyr yn fuan iawn!
Digwyddiad i bobl 18+ oed yn unig
2021 amdani!

Tocynnau: £49.50

Dyddiad
07 AWS 2021
Lleoliad
Brangwyn Hall
Archebwch docynnau