fbpx
Sioe Awyr Cymru Gorffenaf 2-3
Rhagor o wybodaeth

Wyddech chi y dynodwyd Gŵyr yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU? Yn y rhan fach hon o dde Cymru, mae gan Fae Abertawe a Gŵyr dros 400 milltir o lwybrau troed, gyda throeon sy’n addas i bob oed a gallu.

Felly beth am ymuno â ni ar gyfer Gŵyl Gerdded Gŵyr eleni? Am 9 niwrnod ym mis Medi, bydd gennym amrywiaeth gwych o deithiau cerdded i bawb.

Gellir cadw lle ar y teithiau cerdded o fis Mehefin 2022.

Dyddiad
03-11 MED
Lleoliad
Gŵyr