Gŵyl Gerdded Gŵyr


C Sat 1st Jun 2019 - Sun 9th Jun 2019   P Gower

Cynhelir Gŵyl Gerdded Gŵyr eto o 1 i 9 Mehefin 2019

O fewn yr ardal fach hon yn ne-orllewin Cymru, sy’n mesur 19 milltir o hyd yn unig ac yn gorchuddio dros 70 milltir sgwâr, mae gan Benrhyn Gŵyr amrywiaeth cyfoethog eang o dirwedd, fflora, ffawna a threftadaeth ddiwylliannol hefyd. Mae’r maint a’r dirwedd yn golygu mai’r ardal hon yw un o’r rhai mwyaf hygyrch er mwyn cerdded i bawb, ac mae’r ŵyl yn rhoi’r cyfle i bawb roi cynnig ar rywbeth newydd, ailymweld ag ardal gyfarwydd, neu fynd am dro ar hyd ymyl y dŵr.

Mae holl deithiau Gŵyl Gerdded Gŵyr wedi’u tywys gan bobl sy’n adnabod a charu Penrhyn Gŵyr a byddant yn rhannu eu harbenigedd wrth gerdded. Yn 2018 roedd teithiau a oedd yn ymwneud â chestyll, eglwysi, diwydiant. Teithiau ar gyfer olwynion, cŵn, beirdd a ffotograffwyr. Roedd gennym deithiau hawdd ar hyd y glannau, teithiau cymedrol i Bwll Du a theithiau anodd i gerdded pedwar copa Penrhyn Gŵyr. Rydym hefyd wedi ymuno ag arbenigwyr er mwyn darparu Tai Chi, mynyddfyrddio, parkour ac arfordiro.

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gyfer y rhan fwyaf o’n teithiau a’n gweithgareddau, felly, cadwch eich lle’n gynnar i osgoi cael eich siomi. Gofynnir i chi ddarllen ac ystyried yr amodau cadw lle.

Felly, byddwch yn barod i wisgo’ch esgidiau cerdded!

Mwy o wybodaeth!

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.