fbpx
Tyfu Eich Dychymyg. Dechreuwch eich antur!
Gweld Mwy

Dydd Mawrth 20 Gorffennaf – Traeth Caswell
Dydd Mercher 21 Gorffennaf – Traeth Oxwich
Dydd Iau 22 Gorffennaf – Traeth Porth Eynon
Dydd Gwener 23 Gorffennaf – Bae Bracelet

Rhwng 10.00am a 4.00pm

Gweithdy galw heibio AM DDIM (mae croeso i bob oed a gallu).

CYSYLLTWCH Â: Sara Holden, Artist Rheoli, ffôniwch: 01792 367571 neu ewch i www.artandeducationbythesea.co.uk i gael y diweddaraf am yr ŵyl.

Gŵyl Cerfluniau Traeth Flynyddol, bellach yn dathlu ei 17eg blwyddyn gyda gweithdai Celf Amgylcheddol am ddim. Dewch i helpu tîm o artistiaid i greu arddangosfa o gerfluniau dros dro sy’n ysbrydoli, yn hysbysu ac yn addysgu ar draethau hardd Gŵyr.

Dysgwch sgiliau a thechnegau celf newydd.  Dewch â’ch bwced a rhaw eich hunan, a chofiwch ddod â het ac eli haul.

Dyddiad
20-23 GOR