fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Gofynion mynediad i gyngherddau COVID-19

O berfformio mewn partïon tŷ anhrefnus yn eu dinas enedigol yn Rhydychen i ddod yn brif sêr gwyliau cerddorol ar draws Ewrop, mae llwybr y Foals wedi bod yn rhyfeddol. Maen nhw wedi ennill clod mawr (gan ennill Gwobr NME a Gwobr Q, ynghyd ag enwebiadau ar gyfer gwobr Mercury Prize, Ivor Novello a’r BRIT Awards) ynghyd ag ennill teyrngarwch eu cefnogwyr. Ac er bod y rhan fwyaf o’u cyfoedion wedi methu, mae Foals yn dal i gyrraedd y brig.

Rhyddhawyd albwm diweddaraf Foals, Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2 ar 18 Hydref 2019 ac fe’i hystyrir yn ail hanner prosiect dwy ran, wedi’i hategu gan eu pumed albwm stiwdio yn olynol Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1, a ryddhawyd ar 8 Mawrth 2019. Tynnwyd llun clawr yr albwm gan ffotograffydd enwog y National Geographic, Maggie Steber, a rhagflaenwyd hon gan dair sengl; “Black Bull”, “The Runner”, ac “Into the Surf”. Hon oedd albwm gyntaf y band i gyrraedd Rhif 1 ar Siart Albymau’r DU.

Gwybodaeth a theithio

Sylwer: byddwch yn derbyn e-docyn yn hytrach na thocyn papur.

Tocynnau VIP

Bydd y VIP yn cynnwys: Mynediad i’r bar VIP a thoiledau VIP.

Mae pob ardal VIP ar gyfer y rheiny sy’n 18 oed ac yn hŷn

Pwysig – Rhaid i bob deiliad tocyn dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. 1 oedolyn i bob 3 mynychwr dan 16 oed

Dyddiad
14 AWS 2021
Lleoliad
Singleton Park
If you like this then you'll love these great events...