fbpx
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – lle mae technoleg yn agor porth i’r gorffennol
Gweld Mwy
30 Hyd 2019 – 31 Hyd 2019
5.30pm. 3 slot amser ar gael
Castell Ystumllwynarth

Slot amser 1: 5.30pm – 6.30pm
Slot amser 2: 7pm – 8pm
Slot amser 3: 8.30pm – 9.30pm

Bydd y profiad yn para tua 25-30 munud.

Gallwch gyrraedd unrhyw bryd o fewn eich slot amser ond byddwch yn barod i aros eich tro – caiff grwpiau fynediad fesul un, bob ychydig funudau.

Gyda channoedd o flynyddoedd o hanes arswydus, nid yw cestyll ar gyfer y gwangalon – yn enwedig yn ystod y nos – ac fel bob castell sy’n werth ei halen, mae gan Gastell Ystumllwynarth ei ysbryd ei hun.

Gan droedio’n ofalus, gallwch lywio’ch ffordd drwy gromgelloedd a choridorau hynafol Castell Ystumllwynarth o’r 12fed ganrif – beth sydd oddi tanoch neu’n aros amdanoch o amgylch pob cornel? Gyda’r goleuadau wedi’u diffodd, pwy â ŵyr pa fath o ysbrydion annymunol neu gymeriadau bwganllyd y gallech gwrdd â nhw? A ydych yn ddigon dewr i ganfod mwy?

Beth bynnag y byddwch yn ei wneud, peidiwch â tharfu ar yr Arglwyddes Wen!

Os rydych yn ddigon ffodus i ddod o hyd i’r ffordd allan, byddwch yn derbyn siocled poeth.

 

Argymhellir ar gyfer plant 9+ oed (oni bai nad ydynt yn nerfus)| Mae’n rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn

*Tocynnau (gan gynnwys siocled poeth):

Safonol £8
Consesiynau (9-16 oed) £6.50
Tocyn Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £25

Awgrymir eich bod yn cadw lle ymlaen llaw

Dyddiad
30-31 HYD
Lleoliad
Castell Ystumllwynarth