fbpx
Cyngherddau Dathlu’r Nadolig BBC NOW
Neuadd Brangwyn 14 Rhagfyr

Ymunwch â ni ar gyfer pantomeim gwych i deuluoedd Theatr y Grand Abertawe, Beauty and the Beast.

Mae Tywysog haerllug dan felltith i fyw fel bwystfil, a’i unig obaith o gael ei achub yw cwympo mewn cariad cyn i’r petal olaf gwympo oddi ar y rhosyn hudol.Pan mae merch hardd o’r pentref, Beauty, yn dod yn rhan o’i fywyd, ai dyma’r cyfle y mae’r Beast wedi bod yn aros amdano?

Dewch i wneud atgofion gyda’ch teulu y Nadolig hwn gyda’r panto teuluol hudol hwn sy’n cynnwys yr holl bethau sydd eu hangen ar gyfer taith hudol i’r theatr, gyda hiwmor slapstic hynod ddoniol, digon o gynnwys y gynulleidfa a chaneuon gwych y byddwch yn eu canu am ddiwrnodau wedyn, a’r cyfan mewn un sioe hudol sy’n addas i bawb ei mwynhau, p’un a ydynt yn 3 neu’n 103 oed!

Mae Beauty and the Beast yn siŵr o wneud i chi chwerthin, crio a chwympo mewn cariad â llu o gymeriadau doniol a blewog – felly archebwch eich tocynnau nawr cyn i’r petal olaf gwympo oddi ar y rhosyn!

Dyddiad
14 RHAG 2022 - 15 ION 2023
Lleoliad
Swansea Grand Theatre
Archebwch docynnau