fbpx

Dydd Iau 25 Awst, 7.30pm GWERTHU ALLAN

Mae’r Theatr Awyr Agored yn dychwelyd i Gastell Ystumllwynarth ym mis Awst gyda pherfformiad A Midsummer Night’s Dream!

Paratowch bicnic a dewch i ymlacio yn lleoliad darluniadol tir Castell Ystumllwynarth i fwynhau noson o theatr fyw.

Mae Theatr Quantum, sy’n ffefryn gyda theuluoedd, yn dod â chomedi enwocaf Shakespeare o gariad a brad, hud a thryblith, yn fyw mewn cynhyrchiad hynod ddoniol ac afieithus o glasur Shakespeare.

Wedi’i gosod ar y noson beryglus honno pan fydd tylwyth teg yn chwarae castiau ac nid oes unrhyw beth fel y mae’n ymddangos, caiff pedwar carwr ifanc, diarwybod eu dal yn y dryswch hudol ac, yn fuan, nid oes unrhyw un yn ddiogel yn y coed cyfareddol hynny y tu allan i Athen…

Bydd cynhyrchiad hudol newydd Quantum yn sicr o’ch swyno, felly cydiwch mewn picnic a blanced a dewch i ymuno yn hwyl y tylwyth teg..

Cyflwynir cynhyrchiad Theatr Quantum o A Midsummer Night’s Dream i chi gan Gyngor Abertawe.

Archebu gyda hyder

Gallwch archebu’ch tocynnau ar gyfer y ddau berfformiad gyda’r sicrwydd y byddant yn cydymffurfio’n llawn ag arweiniad Coronafeirws Llywodraeth Cymru sydd ar waith ar adeg y perfformiad.

Cynhelir Theatr Awyr Agored ar dir Castell Ystumllwynarth, gan ddarparu lleoliad awyr agored gyda digonedd o le i gadw pellter cymdeithasol os ydych chi am wneud hynny. Caiff pwyntiau cyswllt a thoiledau eu glanhau’n rheolaidd, a bydd pwyntiau diheintio dwylo hefyd ar gael. Gallwch hefyd ymlacio gan wybod pe bai rheoliadau’n newid ac na ellir cynnal y digwyddiad, rhoddir ad-daliad llawn.

Tocynnau GWERTHU MAS

 

  • Oedolyn: £12*
  • Consesiwn (Dan 16 a 60+ oed): £10*
  • PTL: £6* Ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01792 475715 i archebu tocynnau PTL
  • Teulu (2 oedolyn a 3 blentyn): £35*

*Yn ogystal â ffi archebu o 5% fesul pryniad

 

Amodau a Thelerau’r Theatr Awyr Agored

Sesiwn Holi ac Ateb Theatr Awyr Agored

Noddwyr gan Home from Home 

Dyddiad
25 AWS 2022
Lleoliad
Oystermouth Castle, Mumbles