fbpx
#CaruAbertawe yr Haf hwn!
Rhagor o wybodaeth

Dewch â phicnic a rhywbeth cyfforddus i eistedd arno ar dir Castell Ystumllwynarth am brynhawn o adloniant cyffrous i’r teulu ddydd Iau 13 Awst 2021.

Bydd Theatr Quantum o Lundain yn teithio ar draws y DU yr haf hwn gyda’i gynhyrchiad hynod ddoniol ac afieithus o gomedi ramantus glasurol Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream.

Dyma gomedi fwyaf poblogaidd, fythol Shakespeare o gariad a brad, lledrith a gwallgofrwydd. Gallwch ddisgwyl cerddoriaeth fywiog ac antur ddifyr wrth i ni deithio i fyd hud llawn lledrith, chwerthin a iachâd.

Cyflwynir cynhyrchiad Theatr Quantum o A Midsummer Night’s Dream i chi gan Gyngor Abertawe.

Crynodeb

Mae stori A Midsummer Night’s Dream yn cynnwys pedwar plot cysylltiedig mewn coedwig hudol ym mro Fairyland. Byddwn yn ymuno â’r cymeriad Theseus, Dug Athen, sy’n paratoi i briodi Hippolyta, hen frenhines yr Amason.

Wrth iddynt drefnu’r briodas, mae’r gwallgofrwydd yn dechrau, wrth i bedwar carwr o Athen fynd ar goll yn y goedwig a chwech o actorion amatur sy’n ymarfer y sioe y byddant yn ei pherfformio yn ystod y briodas. Fodd bynnag, yn ddiarwybod iddynt, mae’r tylwyth teg sy’n byw yn y goedwig yn dylanwadu arnynt ac yn chwarae gyda nhw.

Mae’r cynhyrchiad cyffrous, doniol a diddorol hwn gan Michael Whitmore yn cyflwyno’r holl destun mewn ffordd gyflym a dealladwy sy’n addas i bawb.

Bydd y perfformiad yn dechrau ar dir Castell Ystumllwynarth am 7.30pm nos Wener 13 Awst. Bydd y perfformiad yn para 2 awr gan gynnwys egwyl 15 munud.

Tocynnau

  • Oedolyn: £16
  • Consesiwn: £13
  • PTL: £10
  • Yn ogystal â ffi archebu o £1 y tocyn.

Gallwch arbed arian a sicrhau’ch lle drwy archebu’ch tocynnau ymlaen llaw:

  • Oedolyn: £14
  • Consesiwn: £11
  • PTL: £9
  • Teulu: £42 (2 oedolyn a 3 phlentyn)
  • Yn ogystal â ffi archebu o £1 y tocyn.

Amodau a Thelerau’r Theatr Awyr Agored

Sesiwn Holi ac Ateb Theatr Awyr Agored

Adolygiadau

“Mae’r perfformiad hwn yn hynod ddoniol, does dim eiliad diflas i’w gael. Er nad oes llawer o actorion yn y cwmni, mae’r golygfeydd yn llifo ac nid oes unrhyw ddistawrwydd annifyr wrth newid gwisgoedd neu olygfeydd.” Gemma Hirst

Noddwyd gan Home From Home Original Cottages

Mae Home From Home Original Cottages yn cynnig amrywiaeth eang o fathau o eiddo mewn rhai o’r lleoliadau harddaf a mwyaf arobryn ym Mae Abertawe.

Dewiswch o’u detholiad gwych o fythynnod gwyliau neu fflatiau glan-môr cyfoes, eang gyda golygfeydd panoramig anhygoel. Maent hefyd yn cynnig dewis trawiadol o dai teuluol a filas.

Pa fath bynnag o wyliau rydych chi’n dwlu arnynt, mae gan Home From Home Original Cottages yr hyn y mae ei angen arnoch – lle gwych yn y man iawn!

Dyddiad
13 AWS 2021
Lleoliad
Oystermouth Castle, Mumbles
Archebwch docynnau