fbpx
Theatr Awyr Agored: A Midsummer Night's Dream, 25 Awst
Rhagor o wybodaeth

Mae digonedd o bethau’n digwydd ym Mae Abertawe’r haf hwn.

O weithgareddau chwaraeon bach, fel beicio neu bêl-fasged mewn cadair olwyn yn eich parc lleol, i gyngherddau mawr ym Mharc Singleton, perfformiadau theatraidd yn yr awyr agored neu siaso pedalos ar y llyn cychod… mae’r holl bethau hyn ar gael i chi eu joio! Rhagor o wybodaeth

Creu atgofion sy’n para am oes

Wrth i chi greu atgofion, beth am wneud iddyn nhw bara am oes? Beth am dynnu lluniau ar eich ffôn clyfar a’u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol – cofiwch ein tagio ni! @JoioAbertawe #JoioBaeAbertawe

Kodak camera

Cyfle i ennill camera!

Rydym yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i un enillydd lwcus greu’r atgofion hynny drwy gynnig camera Kodak Mini Shot fel gwobr yn ein cystadleuaeth y mae’n hawdd cymryd rhan ynddi.

Mae’r Kodak Mini Shot 2 Retro yn eich caniatáu i dynnu lluniau a’u hargraffu ar unrhyw adeg, ac yn unrhyw le! Gallwch eu hargraffu’n uniongyrchol o’r Kodak Mini Shot 2 Retro neu gysylltu’r camera ag unrhyw ddyfais drwy ddefnyddio Bluetooth er mwyn argraffu’ch lluniau o’r oriel luniau yn brydlon ac yn hawdd.

Cwestiwn

Mae gan Fae Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr nifer o draethau hardd, ond gallwch ddod o hyd i’r cytiau gwyrdd a gwyn enwog ar un o’r traethau hyn yn unig. Beth yw enw un o’i thraethau enwog?