fbpx
Barod Amdani
Mwy o wybodaeth

Y newyddion a'r cyngor diweddaraf

Fel cyrchfan twristiaeth cyfrifol, mae Abertawe’n awyddus i gefnogi diogelwch preswylwyr y ddinas a’r twristiaid sy’n ymweld â’r ardal.

Peidiwch ag ymweld â Bae Abertawe am nawr ac osgowch deithio’n ddiangen o gwmpas Cymru. Bydd dilyn y canllawiau hyn yn achub bywydau.

Edrychwn ymlaen at gael estyn croeso i chi yn y dyfodol; ond am nawr, gofalwn am ein gilydd.

Dilynwch y dolenni swyddogol isod i gael yr arweiniad a’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â COVID-19. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn rheolaidd gyda’r cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth y DU.

Fel y nodwyd yn yr arweiniad, mae’n bosib y bydd angen aildrefnu, gohirio neu ganslo digwyddiadau, a byddwn yn diweddaru’n gwefan yn rheolaidd i adlewyrchu unrhyw wybodaeth rydym yn ei derbyn. Cadwch lygad ar ein hadran Digwyddiadau i gael rhagor o fanylion.

Mae’r wefan hon yn cynnwys llawer o wybodaeth am Fae Abertawe y gallwch ei darllen yn eich amser eich hun, lle bynnag rydych chi – mae ein delweddau’n siŵr o lonni’ch dydd!

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich iechyd, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Coronafeirws neu ei symptomau, cymerwch gipolwg ar wefan GIG i weld y cyngor a’r arweiniad diweddaraf.

Gellir dod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Abertawe yma.

Gelir dod o hyd i ddiweddariadau rheolaidd gan Lywodraeth y DU yma.