fbpx
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfnod atal byr
Gweld Mwy

Fel cyrchfan cyfrifol, hoffai Bae Abertawe gefnogi diogelwch preswylwyr ac ymwelwyr â’r ardal.

Fodd bynnag, o 6.00pm, nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd 2020, bydd Cymru gyfan dan gyfyngiadau symud cenedlaethol mewn ymgais i reoli’r cynnydd mewn achosion o Coronafeirws ledled y wlad. 

 

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd rheoliadau Llywodraeth Cymru yn gwahardd pobl rhag teithio i Gymru ac o’i chwmpas a bydd yr holl fusnesau twristiaeth a lletygarwch ar gau.  

I breswylwyr, ni ddylai pobl ymweld ag aelwydydd eraill na chwrdd â phobl eraill nad ydynt yn bwy gyda nhw, ac mae’n rhaid i rai busnesau a lleoliadau, gan gynnwys barau, bwytai a’r rhan fwyaf o siopau, gau. Mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn orfodol mewn lleoliadau cyhoeddus dan do sydd ar agor o hyd (yn amodol ar rai eithriadau ac esemptiadau), gan gynnwys ar gludiant cyhoeddus ac mewn tacsis. 

Unwaith y gwneir cyhoeddiad am y cyfnod ar ôl 9 Tachwedd, byddwn yn diweddaru’r dudalen hon, ond am y tro, helpwch ein cymuned ni a’ch cymuned chi i atal ymlediad y feirws hwn trwy aros yn ddiogel a Dewch i Fae Abertawe. Yn y dyfodol. 

Dilynwch y dolenni swyddogol isod i gael yr arweiniad a’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â COVID-19. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gan ddefnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio fel y bo’n briodol.