Beicio a beicio mynydd

Paratowch i fynd ar eich beic. Mae gan Fae Abertawe ddigon o lwybrau beicio heb draffig ac mae’n rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a’r Llwybr Celtaidd. Ymlaciwch gyda thaith feicio ar hyd y prom, ac os oes yn well gennych rhywbeth sy’n llawn adrenalin – ewch tua’r bryniau! Mae gan Gwm Afan a Chwm Nedd enw byd-eang am feicio mynydd. Mae llwybrau sy’n addas i bawb. Gall teuluoedd a’r rhai sy’n newydd i feicio fynd ar y llwybrau gwyrdd, maent yn dal i fod yn heriol – ac mae’r golygfeydd yn ddigon i gipio’ch anadl (yn hytrach na’r daith feicio).

Cycle Routes in Swansea Bay

Beic? Oes! Helmed? Oes! Ewch ar eich beic am daith 5 milltir ar hyd promenâd Bae Abertawe. Beth am feicio o ganol y ddinas i’r Mwmbwls a chael hufen iâ wedi i chi gyrraedd. Maent yn dweud ei fod ymysg y gorau yn y byd. Mae beicio ar hyd y bae’n weithgaredd gwych ar gyfer diwrnod o haf gyda nifer o gaffis yn edrych dros y môr!

Gallwch hefyd feicio ar rai ffyrdd tawelach ar lwybr beicio gogledd Gŵyr. Edrychwch ar y golygfeydd godidog (cofiwch eich camera!) Am feicio hamddenol, heb draffig, mae Taith y Tawe’n ddelfrydol. Mae ychydig dros 6 milltir ac mae’n llwybr gwych i deuluoedd. Os hoffech fynd am dro ar hyd y traeth, yna Ger y Môr yw’r llwybr i chi. Mae’n gorffen yn y Mwmbwls lle gallwch fynd i’r dŵr i oeri, neu efallai fwyta rhywbeth melys? Dyma daith hamddenol, ond mae’n gyfanswm o 10 milltir. Mae’n werth yr ymdrech.

Cycling along Swansea Prom

Yn galw ar y rhai sy’n hoff o adrenalin! Dewch i feistroli llwybrau troellog, creigiog a gwyllt Parc Coedwig Afan. Dewiswyd y llwybrau ymysg y ’10 lle gorau yn y byd i feicio’ gan gylchgrawn Mountain Bike, mae’r lle hwn yn un y mae’n rhaid i chi ymweld ag ef!  Mae gan Barc Coedwig Afan dros 100km o lwybrau disgyn, sengl, heriol, ardaloedd dringo heriol a golygfeydd trawiadol dros Gymoedd De Cymru. Gallwch hurio’r holl gyfarpar yn y ganolfan ymwelwyr, felly ‘sdim esgus -bant â chi!

Mae Abertawe yn ddinas sy’n croesawu beiciau. Mae rheslau beiciau diogel ar gael ar draws y ddinas ac mae gan lawer o westai a gwelyau a brecwast wobrau ‘Croesawu Beiciwyr’.

Map Parcio Beiciau

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.