fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Ewch allan i fwynhau promenâd Abertawe’r gwanwyn hwn gyda gweithgareddau gwych sy’n addas i deuluoedd.

Mae’r atyniadau awyr agored ar hyd y promenâd bellach ar agor bob penwythnos, ac yn ddyddiol yn ystod gwyliau ysgol felly mae digonedd i’ch diddanu…

1: Ceisiwch antur gydag elyrch a dreigiau

Does dim angen mentro i Ardal y Llynnoedd pan fo antur yn aros i chi yn Llyn Cychod Singleton gyda’n helyrch a’n dreigiau rasio!

Mae’n hawdd gweld pam mae’r pedalos lliwgar mor boblogaidd gyda theuluoedd lleol pan fyddwch yn mynd ati i archwilio corneli cudd y llyn mewn un ohonynt. Pwy fydd y cyflymaf, yr alarch gwyn, y ddraig goch neu’r car gwyrdd llachar?

Gwiriwch brisiau ac amserau agor.

2: Ymlaciwch ar Drên Bach Bae Abertawe

Ewch ar Drên Bach Bae Abertawe, mae’r trên bach â 72 o seddi’n ffordd ddidrafferth o archwilio tywod a môr godidog Bae Abertawe.

Gallwch ddod o hyd i nifer o arosfeydd rhwng Blackpill a’r Mwmbwls, gan ei gwneud hi’n haws i chi mynd fel y mynnoch ar Drên Bach Bae Abertawe.

Gwiriwch brisiau ac amserlenni.

Beth am fynd ar y daith lawn, gallwch hyd yn oed wrando ar ein sylwebaeth a fydd yn eich tywys wrth i chi fwynhau’r golygfeydd?

3: Ewch i nofio yn Lido Blackpill

Lido Blackpill, sef parc dŵr bas Abertawe, yw’r cyrchfan perffaith ar gyfer teuluoedd ifanc.

Gall eich nofwyr ifanc fwynhau eu hunain yn y pwll bas gyda’i nodweddion dŵr difyr.  Mae hefyd ardal chwarae newydd, craig ddringo ac ardaloedd picnic i’w cadw’n brysur.

4: Ewch yn wallgof am golff bach

Mae golff gwallgof yn fath o golff bach sy’n hwyl ond hefyd yn heriol, lle mae’n rhaid i chwaraewyr osgoi adeiladau bach ac nid bynceri er mwyn pytio’r bêl i mewn i’r twll.

Mae’n gêm sy’n boblogaidd ymhlith pobl ifanc heddiw, weithiau gallwch ddod o hyd i gwrs mewn gwledd briodas, ac mae gan Abertawe ddau gwrs awyr agored i chi eu mwynhau.

Mae’r cwrs 18 twll yn Llyn Cychod Singleton ar agor bob penwythnos rhwng 8 Ebrill a 4 Medi, ac yn ddyddiol yn ystod gwyliau’r haf. Gwiriwch brisiau ac amserau agor.

Neu, ewch i Gerddi Southend yn y Mwmbwls ar gyfer cwrs llai sydd yr un mor hwyl ger ardal chwarae a phopeth sydd gan y pentref hwn ar lan y môr i’w gynnig. Gwiriwch brisiau ac amserau agor.

Ac mae rhagor o bethau i’w mwynhau ym Mae Abertawe’r gwanwyn hwn…

Mae digonedd o ardaloedd awyr agored gwych ar gael ac mae gennym ragor o syniadau i’ch helpu i fwynhau’r awyr iach a chael hwyl ym Mae Abertawe’r gwanwyn hwn. Cymerwch gip ar ein hawgrymiadau