fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd ac rydym wedi dod â holl ddigwyddiadau, gweithgareddau a hwyl y Pasg ynghyd i’ch helpu i Joio Bae Abertawe’r Pasg hwn! 

Canolfan Dylan Thomas

Jar of sweets

Galwch heibio Canolfan Dylan Thomas dros wyliau’r Pasg i ddarganfod ein llwybr newydd sbon, ‘Hoff Losin Dylan’! Roedd Dylan wrth ei fodd yn bwyta losin yn y bath ac ysgrifennodd am rai o’i hoff rai yn ei straeon a’i ddarllediadau.  

Gan ddefnyddio hyn fel ysbrydoliaeth, rydym wedi cuddio jariau bach sy’n cynrychioli’r losin yn ein harddangosfa ‘Dwlu ar y Geiriau’ – allwch chi ddod o hyd iddyn nhw i gyd? Mae’n hwyl i deuluoedd o bob oedran ac mae gwobr os ydych chi’n dod o hyd i bob jar.   

Byddwn hefyd yn cynnal gweithgareddau ar thema ‘Here in this spring’ i deuluoedd a fydd ar gael yng Nghanolfan Dylan Thomas ac ar-lein. 

Rhagor o wybodaeth

Castell Ystumllwynarth

Oystermouth-castle

Mae Castell Ystumllwynarth ar agor unwaith eto gyda digwyddiadau gwych ar gyfer y tymor. Cynhelir teithiau tywys ddydd Mercher 13 a 20 Ebrill a chynhelir Helfa Bwni’r Pasg ddydd Sul 17 Ebrill. 

Dewch o hyd i’r cwningod cudd a gallwch ennill anrheg arbennig ar gyfer y Pasg! Digwyddiad am ddim, ond mae’r ffïoedd mynediad arferol yn berthnasol. 

Rhagor o wybodaeth

Amgueddfa Abertawe

Amgueddfa Discover Spring

Gall y rhai ifanc ddod yn ddarganfyddwyr y gwanwyn drwy chwilio i fyny’r grisiau ac i lawr y grisiau am wrthrychau’r gwanwyn, neu beth am wahodd tylwyth teg neu goblynnod i’ch gardd neu gartref drwy greu drws iddynt? Gallwch hefyd godi pys am ddim yn y dderbynfa a thyfu’ch rhai eich hun gartref. 

Rhagor o wybodaeth

Mwynhewch eich parc lleol

Photo of Singleton Park in Swansea at Easter

Y Pasg hwn, gwnewch yn fawr o’r diwrnodau sych, heulog a mwynhewch y mannau awyr agored gwych. Rydym yn ffodus iawn fod gennym dros 50 o barciau a gerddi hyfryd, ac mae llawer ohonynt ar ein carreg drws – ac mae llawer o ffyrdd i’w mwynhau.

P’un a ydych am fynd am dro hamddenol, cynyddu nifer eich camau wrth fynd â’r ci am dro, creu cwrs rhwystrau eich hun, ymarfer neu ddysgu sgil newydd, neu am edmygu harddwch y gwelyau blodau lliwgar, mae parc yn agos i chi.

Rhagor o wybodaeth

Chwaraeon ac Iechyd

Mountain boarding

Os ydych chi’n teimlo ychydig yn egnïol nawr bod y gwanwyn wedi cyrraedd, mae gan ein tîm Chwaraeon ac Iechyd weithgareddau gwych wedi’u cynllunio. Mae’r sesiynau wythnosol yn cynnwys Pilates, cerdded Nordig a T’ai Chi, a bydd sesiynau Beicio gyda Chydymaith BikeAbility yn ailgychwyn yn fuan. Mae’r rhan fwyaf yn cael eu cynnal mewn mannau agored gwyrdd, ac mae’r sesiynau ParkLives hyn yn ffordd wych o’ch annog i fynd allan i’r awyr agored a gwneud ffrindiau newydd, a’r cyfan AM DDIM! 

Mae amserlen lawn o weithgareddau hwyl yn cael ei chynnal yn ystod gwyliau’r Pasg i’r plant, gan gynnwys Gwersylloedd Gwyliau Triathlon newydd sbon, sesiynau SUP, Gwersylloedd Us Girls, hoci, pêl-osgoi, a sesiynau Nerf hwyl hefyd. Yn ogystal â’r gweithgareddau beiciau cydbwysedd, gwersylloedd aml-chwaraeon a beicio mynydd rheolaidd. Amserlen ar gael yma’n fuan. Mae’r rhan fwyaf yn cael eu cynnal mewn mannau agored gwyrdd, ac mae’r sesiynau ParkLives hyn yn ffordd wych o’ch annog i fynd allan i’r awyr agored a gwneud ffrindiau newydd, a’r cyfan AM DDIM! 

Bydd sesiynau wythnosol yn cynnwys Pilates, cerdded Nordig a T’ai Chi yn cael ei chynnal. 

Amserlen

Plantasia 

Plantasia pasg

Mae Plantasia yn wyllt am wyau gyda’u llwybr Wyau Pasg. Bydd y llwybr yn canolbwyntio ar ymlusgiaid ac adar Plantasia sy’n dodwy wyau. Bydd nifer o wyau enfawr yn cael eu gosod o amgylch y lleoliad i helpu’n darganfyddwyr wyau bach i ddod o hyd i’r atebion i’n cwestiynau g-ŵychBydd Drofannol Plantasia yn addurno’r lleoliad yn seiliedig ar thema wyau, a bydd anrheg ŵy-ch i bob plentyn! 

Rhagor o wybodaeth

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Vintage van

Mae rhai digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal yn yr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Beth am alw heibio dros benwythnos y Pasg a rhoi cynnig ar fod yn dditectif y Pasg ar gyfer digwyddiad Llwybr Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa, lle bydd angen i chi chwilio’n uchel ac yn isel, yn bell ac yn agos i ddod o hyd i’r bwnis sy’n cuddio o amgylch yr amgueddfa? Os ydych chi’n datrys côd y Pasg gallwch ennill danteithion blasus! 

Mae gan Amgueddfa Genedlaethol y Glannau arddangosfeydd gwych y gwanwyn hwn gan gynnwys ‘Bwyd Lleol’ lle gallwch ddarganfod cerbydau dosbarthu bwyd anhygoel o’r gorffennol. Gallwch ddysgu am rai o’r bobl, y busnesau a’r prosiectau sy’n gysylltiedig â siopa’n lleol yn y gorffennol a’r presennol. 

Mae Trawsnewid yn brosiect Amgueddfa Cymru sydd wedi’i anelu at bobl ifanc LHDTC+ rhwng 16 a 25 oed. Mae’n canmol y diwylliant cyfoethog sydd gan gymunedau LHDTC+ Cymru – sy’n cael eu hanghofio’n aml – i’w gynnig. 

Rhagor o wybodaeth

Marchnad Abertawe

Swansea Market

Os ydych chi awydd mynd ar daith i ganol y ddinas, beth am roi cynnig ar rywbeth ffres a blasus ym Marchnad Abertawe? Gyda thros 100 o stondinau i ddewis ohonynt, mae Gardd y Farchnad newydd hyfryd hefyd yn aros; lle newydd wedi’i addurno’n hardd a deildy yng nghanol y Farchnad y gall pawb ei fwynhau, ardal ar gyfer bwyta ac yfed a chroeso cynnes gan y masnachwyrmae’n sicr yn werth ymweld â hi. 

Rhagor o wybodaeth

Atyniadau Awyr Agored

Land rider

Cymerwch gip ar y pethau sy’n dychwelyd dros y Pasg…Ein Trên Bach Bae Abertawe hyfryd Dewch i fwynhau taith 30 munud o Lido Blackpill cyn disgyn o’r trên i fwynhau gêm o golff gwallgof yng Ngerddi Southend. Mynd am dro o gwmpas y llyn, chwarae yn y parc, cael rownd o golff gwallgof neu reidio ar y pedalos lliwgar siâp ceir, elyrch neu ddreigiaubeth byddwch chi’n ei wneud gyntaf yn Llyn Cychod Singleton? 

Atyniadau Awyr Agored

Gweithgareddau’r Pasg

P’un a ydych chi’n aros gartref, yn aros yn lleol neu’n crwydro ychydig ymhellach dros wyliau’r Pasg, dyma daflenni gweithgareddau difyr i gadw’ch rhai bach yn brysur wrth iddynt aros am fwni’r Pasg! Gallwch eu lawrlwytho a’u mwynhau am ddim!

Easter logo for Enjoy Swansea Bay