fbpx
Nadolig yn y Cwadrant
Gweld Mwy
BLOG | October 05, 2021

...Mae gennym fannau agored eang, awyr iach a llawer o ffyrdd o fanteisio i'r eithaf ar ein cefn gwlad anhygoel!

Mae’n adeg wych o’r flwyddyn i archwilio’n cefn gwlad – mae’r diwrnodau’n gynnes o hyd, mae’r gwair yn wyrdd ac mae’r dail yn dechrau newid yn goch ac yn felyn.

Gwyliwch ein fideo newydd yna darllenwch ymlaen i gael ysbrydoliaeth ar gyfer sut i wneud yn fawr o’n cefn gwlad!

O fryniau Cefn Bryn i gorstiroedd gogledd Gŵyr, mae ein tirwedd amrywiol yn golygu bod golygfa newydd o gwmpas pob cornel! Gallwch hefyd gael blas ar gefn gwlad yn ein bwytai – nawr yw’r adeg berffaith i roi cynnig ar gig oen morfeydd heli, neu beth am brynu peth o Farchnad Abertawe a’i fwyta gartref?

Penrhyn Gŵyr   Bwyd a Diod

Mae’n amser i arafu a chrwydro ar hyd llwybr ger-y-llyn Dyffryn Lliw – cadwch lygad am y llwybr cerfluniau newydd. Neu ewch am dro drwy goetir Penllergaer – cofiwch stopio i wrando ar y rhaeadr a gwylio am las y dorlan ar hyd y lan. Byddwch chi’n teimlo’n llonydd yn syth.

Yn teimlo’n fwy anturus? Yna mae Llwybr Gŵyr yn llwybr mwy heriol y gallwch ei groesi oddi ar eich rhestr teithiau cerdded i’w cyflawni. Mae’r llwybr, a chanddo dair rhan, yn eich arwain drwy ganol Bae Abertawe, o Abertawe wledig yn y gogledd i benrhyn Gŵyr – gwych!

Llwybrau Cerdded   Llwybr Gŵyr

Mae marchogaeth a beicio mynydd yn ffyrdd gwych o weld mwy o ardaloedd, neu beth am roi cynnig ar ddringo, gweithgarwch cyffrous sy’n sicr o’ch gwobrwyo gyda golygfa syfrdanol! Mae gennym y darparwyr gweithgareddau a’r wybodaeth – y cyfan sydd ei angen yw y chi!

Pethau i’w gwneud

Bydd chwant bwyd arnoch ar ôl hynny, ac er y gall y diwrnodau fod yn gynnes o hyd, mae’r nosweithiau oerach yn berffaith ar gyfer cwtsio lan mewn tafarn wledig (gyda thân, wrth gwrs), a mwynhau te hufen gyda’r prynhawn neu siocled poeth gyda’r holl drimins – rydych chi ar eich gwyliau wedi’r cyfan!

Mwynhewch eich hun drwy drefnu seibiant hydrefol mawr ei angen cyn i glychau’r Nadolig ddechrau canu eto!

Lle i aros