fbpx
Beth sydd ar eich rhestr ddymuniadau CHI?
Breuddwydiwch

Dethlir Dydd Gŵyl Dewi yn Abertawe mewn ffordd ychydig yn wahanol eleni. Er na allwn gynnal y digwyddiad Croeso arferol yng nghanol y ddinas, byddwn yn rhoi manylion i chi ynghylch sut gallwch wneud pryd tri chwrs blasus yng nghysur eich cartref eich hun.

Rydym wedi ymuno â 3 phen-cogydd o fri o 3 bwyty lleol a fydd yn arddangos sut i greu cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin perffaith fel y gallwch baratoi eich cinio Dydd Gŵyl Dewi eich hun #Gartref.

Felly, beth sydd ar y fwydlen…

Emilio Fragiacomo o Langland’s Brasserie fydd yn paratoi’r cwrs cyntaf blasus.

Caiff y prif gwrs ei baratoi gan y pen-cogydd Hywel Griffith, y dyfarnwyd seren Michelin iddo, o fwyty’r Beach House, Bae Oxwich.

Yn olaf, cyflwynir y pwdin gan Calum Pickard, Prif Pen-cogydd The Secret Beach Bar & Kitchen.

Teimlo’n llawn ysbrydoliaeth? Yn barod i fod yn ben-cogydd ar Ddydd Gŵyl Dewi? Dyma sut i wneud hyn:

  1. Cadwch lygad ar Joio Bae Abertawe ar ein cyfrifon Facebook a Twitter – byddwn yn rhyddhau’r rhestr cynhwysion yn yr wythnos cyn Dydd Gŵyl Dewi.
  2. Prynwch eich cynhwysion Cymreig ffres.
  3. Gwyliwch ein pen-cogyddion proffesiynol yn arddangos pob saig – bydd fideos ar gael ar Ddydd Gŵyl Dewi ar mwynhauabertawe Facebook a Twitter a hefyd ar joiobaeabertawe.com
  4. Paratowch eich cinio Dydd Gŵyl Dewi blasus eich hun – Mwynhewch!

Dysgu Cymraeg

Bore da! Hwyl fawr! Ydych chi erioed wedi eisiau dysgu ambell air Cymraeg? Dyma’ch cyfle. Cynigir sesiwn ragflas Cymraeg, lle cyflwynir rhai brawddegau a geirfa sylfaenol i chi gan Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Byddwch hefyd yn dysgu rhai ffeithiau am Gymru ac am ddiwylliant Cymru, a gall hyd yn oed eich ysbrydoli i ddal ati a chofrestru ar gyfer un o’r cyrsiau i ddysgwyr hefyd.

Dydd Llun (1-3pm) 01/03/2021

Dydd Mawrth 02/03/2021

Dydd Mercher  03/03/2021

Hwyl cenhinen Bedr, cenhinen a baner Cymru

Rydym yn dwlu ar ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ac mae gennym weithgareddau difyr y gallwch eu gwneud #Gartref yn barod ar gyfer y diwrnod.  Gallech wneud cenhinen Bedr neu genhinen y gallech ei gwisgo ar y diwrnod a lliwio’r ddraig fawr goch ar ein baner genedlaethol ac yna’i harddangos yn eich ffenestr. Rydym hefyd wedi darparu chwilair difyr – faint o eiriau y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw?

Cofiwch rannu’r pethau rydych yn eu gwneud â ni – hoffem eu gweld!

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!