fbpx
Beth sydd ar eich rhestr ddymuniadau CHI?
Breuddwydiwch

Mae’n fis hanes LGBT+, ac rydym yn dathlu trwy adrodd rhai o straeon pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol, trwy gyfres o bodlediadau a fideos byr.

Gwneuthurwyr Newid

Yn y ffilm Gwneuthurwyr Newid hon rydym yn archwilio rhai o straeon a phrofiadau pobl, gan gynnwys aelodau o’r gymuned LGBT+, sydd wedi teimlo bod angen gwneud ein cymuned yn lle tecach a mwy cyfartal i bawb.

Come Together Cast

Cyfres 2 Pennod 3: Arron Bevan John a Debbie Lane yn trafod Pride Abertawe, Llinell Gymorth LGBT Cymru, priodasau hoyw, a sut y gwnaethant gymryd rhan mewn gweithredaeth a’r mudiad hawliau pobl hoyw.

Cyfres 2 Pennod 4: Mae Sian James yn mynd â ni ar daith o streic y glowyr yn Nyffryn Cwm Nedd i’r Senedd. Darganfyddwch sut gwnaeth y gymuned LGBT+ yn Llundain helpu i newid hynt ei bywyd a dod yn ysbrydoliaeth i’r ffilm Pride.

Glynn Vivian