fbpx
Syniadau am Anrhegion Nadolig
Gweld Mwy

Mae addysgu yn y cartref yn dod i ben am y tro ac mae gwyliau’r haf wedi dechrau, ond peidiwch â phoeni, mae digon o weithgareddau llawn hwyl ar gael i’r holl deulu eu mwynhau dros y chwe wythnos nesaf – boed law neu hindda!

Dyma grynhoad o’r pethau ni ddylech eu colli’r haf hwn i’ch helpu!

Ymunwch â’r Sgwad Gwirion!

A fyddwch chi’n cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf (ar-lein) eleni? Cofrestrwch ar-lein i ennill gwobrau, chwarae gemau ac ennill bathodynnau wrth i chi ddarganfod llyfrau newydd gwych i’w darllen yr haf hwn.

Ond nid dyna’r cyfan – bydd tîm Llyfrgelloedd Abertawe’n gwisgo’u hetiau mwyaf gwirion i gyflwyno haf llawn cyffro a digwyddiadau ar-lein, gan gynnwys amser stori, syniadau ysgrifennu, ffeithiau a gweithgareddau her!

Rhagor o wybodaeth

 

 

Cestyll tywod a brechdanau

Os yw’r haul yn tywynnu, does dim lle gwell i dreulio’ch diwrnod nag ar un o draethau prydferth Abertawe – ac mae llawer o ddewis ar gael, traethau diogel a thywodlyd, rhai diddorol a charegog neu draethau â golygfeydd ysblennydd a digonedd o le.

Ewch i’n tudalen ddynodedig am draethau i gael rhagor o wybodaeth, i ddarganfod ble fydd achubwyr bywyd yn gweithio’r haf hwn ac i ddysgu sut i fwynhau ein traethau’n gyfrifol.

Cofiwch fynd â’ch taflen weithgareddau Helfa Sborion y Traeth Jo Joio gyda chi!

Rhagor o wybodaeth

 

Creu Atgofion Gwyliau gyda Chanolfan Dylan Thomas

Bydd gweithgareddau gwyliau’r haf y ganolfan yn seiliedig ar ddarllediad radio Dylan Thomas, ‘Holiday Memory’, sy’n disgrifio bod ar wyliau gartref a mwynhau Gŵyl y Banc heulog ar y traeth.

Cadwch lygad am ysgogiadau ysgrifennu, chwileiriau a gemau a gweithdai creadigol ar thema’r haf!

Rhagor o wybodaeth

 

Olrhain eich cefndir

Beth am ymchwilio i’ch achres yr haf hwn, neu ddarganfod rhai ffeithiau diddorol am yr ardal lle rydych chi’n byw?

Mae Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg wedi rhoi amrywiaeth o weithgareddau at ei gilydd i chi eu mwynhau dros wyliau’r haf, gan gynnwys awgrymiadau ar gyfer ymchwilio i hanes eich teulu, eitemau diddorol o’i gasgliad, detholiadau o ffilmiau a chwis!

Rhagor o wybodaeth

Mwynhewch eich parc lleol

Mae dros 50 o barciau a gerddi hyfryd yn Abertawe, ac mae nifer ohonynt ar garreg ein drws – ac mae nifer o ffyrdd i’w mwynhau.

Mae gan y tîm Chwaraeon ac Iechyd nifer o syniadau difyr ar gyfer gweithgareddau yn yr awyr agored – gallwch fynd am dro hamddenol, ychwanegu at eich cyfanswm camau wrth gerdded y ci, creu eich cwrs rhwystrau eich hun, ymarfer neu ddysgu sgil newydd neu fwynhau amser crefftau!

Cofiwch lawrlwytho Helfa Sborion Jo Joio – faint o eitemau gallwch chi ddod o hyd iddynt yn eich parc?

Rhagor o wybodaeth

Gweithgareddau difyr gyda Jo Joio

Os ydych yn aros #Gartref, yn aros yn lleol, neu’n mynd ymhellach yr haf hwn, mae ein masgot Jo Joio wedi paratoi taflenni gweithgareddau difyr i gadw plant bach (a mawr!) yn hapus ac yn brysur dros y chwe wythnos nesaf.

Hefyd, rydym wedi cydweithio â rhai cwmnïau lleol gwych er mwyn i chi allu ennill gwobrau gwych o bosib! Cadwch lygad am ragor o fanylion ar Facebook a Twitter!

Rhagor o wybodaeth

Teithiwch yn ôl mewn amser gyda Chastell Ystumllwynarth

Er bod y castell ar gau am y tro, bydd y tîm yn ein helpu i archwilio rhannau o’r castell nad yw pobl wedi’u gweld ers canrifoedd ac i ddysgu am ei hanes cyffrous o’n cartrefi ein hunain.

Rhagor o wybodaeth

 

 

Hwyl Greadigol i’r Teulu gydag Oriel Gelf Glynn Vivian

Hoffech chi greu eich toes chwarae halen bwytadwy eich hun neu adeiladu roced jync enfawr?

Bob wythnos trwy gydol y gwyliau, bydd y Tîm Dysgu yn Oriel Gelf Glynn Vivian yn rhannu amrywiaeth gyffrous o weithgareddau celf a chrefft i chi eu mwynhau gartref, neu gallwch lawrlwytho’r pecyn celf cyfan i weld beth sydd ar ddod cyn pawb arall!

Rhagor o wybodaeth