fbpx
Syniadau am Anrhegion Nadolig
Gweld Mwy
BLOG | November 13, 2019

Cynhelir Gorymdaith Flynyddol y Nadolig yng nghanol dinas Abertawe nos Sul o 5pm.

Felly sut gallwch fwynhau’r sioe i’r eithaf?

Beth fydd yn digwydd?

Bydd bandiau gorymdeithio, fflotiau hudol, cymeriadau o ffilmiau Nadoligaidd, offer chwyddadwy a Siôn Corn yn ei sled yn ogystal ag effeithiau arbennig

Ble fydd y cyfan yn digwydd?

Stryd y Gwynt, Sgwâr y Castell, y Stryd Fawr, Stryd y Berllan a Ffordd y Brenin.

Beth bydd yna i fy mhlentyn?

Goleuadau, lliwiau a phethau disglair!

Beth am adloniant cyn y digwyddiad?

Bydd mannau perfformio yn Sgwâr y Castell a’r tu allan i Westy’r Dragon.

Fydd unrhyw ffyrdd ar gau?

Er mwyn cynnal y digwyddiad yn ddiogel, bydd nifer o ffyrdd ar gau ar noson y digwyddiad.

Sut dylem ni gyrraedd yno? Beth am y traffig a’r parcio?

Sicrhewch eich bod yn caniatáu digon o amser i gyrraedd. Bydd meysydd parcio’r cyngor am ddim.

Beth am y safleoedd Parcio a Theithio?

Bydd dau safle Parcio a Theithio – Ffordd Fabian (SA1 8LD) a maes parcio’r Rec ar Heol y Mwmbwls (SA2 0AU)

Beth am ddychwelyd adref wedyn?

Disgwylir i’r traffig fod yn brysur ar ddiwedd y digwyddiad felly byddwch yn amyneddgar.