fbpx
Chwarae'n Ddiogel Sut i fwynhau ein harfordir a'n cefn gwlad yn ddiogel
Gweld Mwy
BLOG | October 31, 2019

Hoffech chi de prynhawn? Hoffwn! Bwyd sawrus syfrdanol, danteithion blasus a diod boeth (neu wydraid o win pefriog)...ychwanegwch bobl arbennig...a dyna chi...y rysáit berffaith am brynhawn wych!

  1. Gallwch fwynhau te prynhawn unigryw a gwahanol ym Man geni a Chartref Teuluol Dylan Thomas, wrth wrando ar A Child’s Christmas in Wales yn yr ystafell lle cafodd ei leoli. Ar ôl taith dywys o rif 5 Rhodfa Cwmdoncyn, gall gwesteion fwynhau te prynhawn wedi’i weini mewn hen set o lestri Edwardaidd.Pris: O £18 i blant ac oedolion gan gynnwys taith o’r tŷ. Mae’r te prynhawn unigryw ar gael bob dydd. Cadwch le o leiaf bedwar diwrnod o flaen llaw.

2. Gallwch fwynhau te prynhawn moethus ym mhenrhyn Gŵyr ym Mharc Le Breos. Eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch ar y teras sy’n edrych dros y gerddi godidog. Yn y misoedd oerach gallwch fwynhau’r hen ystafell fwyta gyda’r tân coed neu’r ystafell wydr olau ac awyrog â golygfeydd dros y tiroedd amgylchynol sydd wedi’u tirlunio. Gweinir te prynhawn trwy gydol y flwyddyn (o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn o 3pm ac o 4pm ar ddydd Sul). Rhaid cadw lle. Gellir ychwanegu gwydraid oer o Prosecco, neu seidr neu gwrw lleol.

Pris: £15 y person

3. Ewch i’r Clogwyn/The Cliff yn Southgate, Gŵyr am de prynhawn rhwng 12pm a 4pm.

Pris: £15.50 y person (isafswm o 2 berson), £8.95 i blant. Mae angen cadw lle 24 awr o flaen llaw. Ychwanegwch fotel o win pefriog neu jin a thonig! Trwy gydol mis Rhagfyr cynigir te prynhawn Nadoligaidd!

4. Dewch i fwynhau te prynhawn mewn steil yng Ngwesty Morgans. Mae Morgans yn adeilad rhestredig Gradd II a oedd unwaith yn gartref i awdurdod y poerthladd. Mae’r gwesty’n ddigydwybod o fodern ac eto, mae wedi cadw mawredd yr oes a fu. Mae te prynhawn traddodiadol ar gael ar y rhan fwyaf o ddyddiau, ac os ydych yn yr hwyl i ddathlu, gallwch fwynhau gwydraid o Prosecco neu siampên. Rhaid cadw lle.

Pris: £17.95 y person (Llun-Gwe), £19.95 (Sad-Sul), te prynhawn moethus yn cynnwys prosecco, siampên a jin ar gael am gost ychwanegol.

5. Mae Gwesty Bae Oxwich ym Mae Oxwich, lle ceir golygfeydd hyfryd o’r arfordir, fell gweinir te prynhawn yma gyda golygfa wych! Mae’r te prynhawn unigryw hwn yn cael ei gyflwyno ar feinciau picnic bychain ac mae ar gael bob dydd o 2.30pm i 5.30pm (rhaid cadw lle 48 awr o flaen llaw) Mae opsiynau llysieuol ar gael a gallant gynnwys eitemau o’r te prynhawn feganaidd. Cynigir te prynhawn i blant hefyd.

Pris: £17.95 yr oedolyn £12.95 i bob plentyn sy’n 12 oed ac iau. Ychwanegwch  ychydig o befr  at unrhyw de prynhawn gyda gwydriad o Prosecco am £4.50 y person.

6. Dewch i fwynhau te prynhawn blasus gyda golygfeydd trawiadol yn The Cast Iron Bar & Grill yng Ngwesty Marriott Abertawe, dafliad carreg yn unig o ehangder 5 milltir Bae Abertawe, gyda golygfeydd o’r Mwmbwls. Gallwch fwynhau te prynhawn o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 2.30pm – 5pm. Rhaid cadw lle.

Pris: £12.95 y person.

7. Dewch i fwynhau te prynhawn traddodiadol mewn amgylchoedd hamddenol yng Ngwesty Mercure; mae hyd yn oed opsiwn ar gael gyda Prosecco diderfyn (ar gael am gyfnod o 90 munud)! Rhaid cadw lle.

Pris: o £50 i 2 berson.

Cymerwch gip ar ein hadran bwyd a diod am ragor o brofiadau ciniawa unigryw ym Mae Abertawe, y Mwmbwls a phenrhyn Gŵyr.