fbpx
Gorymdaith y Nadolig Rithwir Abertawe!
Gwyliwch eto
BLOG | August 19, 2019

Rydym wedi dewis chwe pheth unigryw y gallwch chi eu gwneud ym Mae Abertawe’n unig!

Cymerwch gip ar Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU, ewch i weld un o deg o draethau gorau Prydain (yn ôl defnyddwyr Trip Advisor!), yr amgueddfeydd hynaf a diweddaraf yng Nghymru a man geni Dylan Thomas… Bae Abertawe yw’r unig le y gallwch chi wneud y pethau hyn… ymysg llawer o bethau eraill wrth gwrs!

Gallwch chi wneud y cyfan mewn ychydig o ddiwrnodau – neu arhoswch am gyfnod hwy, a chymerwch eich amser a rhowch dic wrth ymyl pob un wrth i chi eu cyflawni. Ac os oes rhai ar ôl o hyd, dewch nôl i’w gorffen!

1. Dewch i ddarganfod Bae Rhosili…

…Sydd ar restr o deg o Draethau Gorau Prydain (yn ôl defnyddwyr Trip Advisor).

Cewch adeiladu castell tywod, mynd i syrffio, caiacio, arfordiro neu eistedd a darllen llyfr. Dydyn ni ddim yn hoffi brolio – rydym yn eich gwahodd i ddod i farnu drosoch chi’ch hun

2. Ewch i weld man geni’r bardd a’r awdur enwog, Dylan Thomas.

Dewch i weld ble cafodd awdur a bardd enwocaf Abertawe ei eni (yn yr ystafell wely flaen i fod yn union gywir), a’r lle a oedd wedi chwarae rhan fawr wrth ffurfio arddull a gwaith Dylan Thomas. Mwynhewch daith dywys, pryd gyda’r hwyr neu arhoswch am y noson yn 5, Rhodfa Cwmdoncyn neu ewch i Ganolfan Dylan Thomas ar gyfer arddangosfa ‘Dwlu ar y Geiriau’.

3. Archwiliwch yr amgueddfeydd hynaf a diweddaraf yng Nghymru

Maent wrth ymyl ei gilydd. Archwiliwch Amgueddfa Abertawe, a ddisgrifir gan Dylan Thomas fel ‘amgueddfa a ddylai fod mewn amgueddfa’, cymerwch gip ar fywyd yn Abertawe yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol… a dewch i gwrdd â mymi Eifftaidd! Neu, ewch drws nesaf i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer arddangosfeydd rhyngweithiol uwch-dechnoleg sy’n dod â hanes diwydiant ac arloesedd Cymru’n fyw.

4. Ewch am dro yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU – Gŵyr

Syrffiwch, cerddwch, paentiwch, archwiliwch. Mwynhewch. Golygfeydd hardd a chefn wlad heb ei ddifetha. Rydym eich gwahodd chi i rannu ein cariad at Gŵyr. Cerddwch ar hyd Lwybr Arfordir Gŵyr – 39 milltir o lwybr cerdded ar hyd Arfordir Gŵyr neu rowch gynnig ar Lwybr Gŵyr, sy’n 35 milltir o hyd. Rhennir yn dair rhan felly nid oes rhaid i chi wneud y cyfan mewn un tro!

5. Darganfyddwch yr unig oleudy haearn bwrw a olchir gan y tonnau sy’n sefyll o hyd yn y DU

Mae Goleudy Whiteford, ar Dwyni Whiteford, yn dirnod amlwg yng Ngogledd Gŵyr. Mae’r daith i’r goleudy yn cymryd sbel ac nid yw’n ymddangos fel ei fod agosáu o gwbl! Cofiwch i wirio’r llanw cyn i chi fynd ar eich taith.

6. Cerddwch ar hyd llwybr y trên cyntaf i deithwyr yn y byd

Cerddwch y pum milltir ar hyd Bae Abertawe (ar hyd Promenâd Abertawe), sef y llwybr a ddefnyddiodd y trên cyntaf i deithwyr yn y byd, sef trên Abertawe i’r Mwmbwls, ar ei daith gyntaf ym 1807. Yn ddiweddarach newidiodd o gael ei phweru gan geffylau i drên stêm ac yna cafodd ei drawsnewid i dramiau trydanol, cyn cau ym mis Ionawr 1960. Ar adeg cau’r rheilffordd, dyna oedd rheilffordd hwyaf ei wasanaeth yn y byd, ac mae’n dal y record ar gyfer y nifer mwyaf o fathau o dyniannau mewn unrhyw reilffordd yn y byd.

Achubwyd pen blaen car rhif 7 at ddefnydd cadwraeth yn Amgueddfa Abertawe. Adnewyddwyd yn wreiddiol yn y 1970au cynnar, ac mae bellach yn cael ei harddangos yn y Sied Dramiau ger Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Ardal Forol Abertawe.

Cliciwch yma am fwy o bethau i’w gwneud ym Mae Abertawe.