Y 5 peth gorau i'w gwneud ar y traeth yr hanner tymor hwn!


C 28th May 2019

Rock pooling

Y 5 peth gorau i’w gwneud ar y traeth yr hanner tymor hwn!

 

1. Archwilio pyllau trai

Ffordd berffaith o ddod wyneb yn wyneb â’n crancod a’n sêr môr lleol. Byddwch yn garedig i’n bywyd morol a gwyliwch o’r cerrig – mae’r creaduriaid hyn yn mwynhau byw yma ym Mae Abertawe.

 

2. Chwarae pêl-droed

Football on the beach

cynhaliwch eich rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr eich hun ar un o’n traethau tywodlyd niferus! Efallai y byddwch yn sgorio rhai goliau munud olaf…


3. Mynd yn y dŵr

Surfing on Gower

Os yw’n dal i fod yn rhy oer i chi, gwisgwch eich siwt ddŵr ac ewch i’r môr – a chofiwch eich bwrdd corff-fyrddio!

 

4. Rhoi cynnig ar chwaraeon dŵr newydd

Mumbles SUPers

syrffio, padlo bwrdd ar eich traed, canŵio – mae’r rhestr yn ddiddiwedd! Dim offer na gwybodaeth? Dim problem – bydd nifer o’n gweithredwyr yn hapus i’ch helpu!


5. Darllen llyfr

Read a book

Eisteddwch, ymlaciwch a gwrandewch ar y tonnau – rydym yn siŵr y gallwch ddod o hyd i fan diarffordd perffaith ar hyd y 50 o filltiroedd o arfordir sydd gennym.

Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw dewis eich hoff draeth …