Deg Danteithfwyd ym Mae Abertawe!


C 9th May 2019

Mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol Bwyta Beth Bynnag! Dyma ein rhestr o Ddeg Danteithfwyd ym Mae Abertawe er mwyn tynnu dŵr o’ch dannedd. Ond mae’r rhestr hon ar gyfer rhoi blas yn unig (ydych chi’n chwerthin llond eich bol?)… ewch i https://www.croesobaeabertawe.com/listings/food-drink/ er mwyn gweld rhestr o gaffis, tafarndai a bwytai i chi fwynhau’r diwrnod arbennig hwn ym Mae Abertawe!

1. Cocos a bara lawr…

o Farchnad Abertawe! Ychwanegwch ychydig o finegr at eich cocos a’u bwyta’n syth allan o’r bag, neu ewch â nhw adref gyda chi a choginiwch frecwast Cymreig!

Cockles and Lava bread

2. Hufen Iâ

oes angen dweud mwy? Ewch i Verdi’s a dewiswch o hyd at 30 o flasau amrywiol o hufen iâ Eidalaidd arobryn a wneir gyda hufen ffres. Ysgeintiaidau, saws, waffers a Flake… pam lai?

Verdi Ice Cream Parlour - Mumbles - Swansea

3. Mae cregyn gleision Abertawe…

wedi’u gweini gyda bara’r Clogwyn (eu bara arbennig)… yn rhan flaenllaw o fwydlen amser cinio ym mwyty’r Clogwyn. Maent yn ychwanegu cyffro coginiol i bentref Southgate..

4. Heb glwten?

Ewch i Westy’r King Arthur lle mae dewisiadau heb glwten a ffefrynnau tafarn eraill ar gael gan gynnwys cyri’r cogydd, chilli a phastai stêc Gymreig.

King Arthur Hotel - Gower

5. Cinio gyda golygfeydd arobryn…

Beth am gael rhywbeth i’w fwyta yn y Bay Bistro sy’n edrych dros olygfeydd anhygoel Bae Rhosili? Mae cig oen a stêc Gymreig yn ymddangos ar y fwydlen

6. Te prynhawn ger y môr…

yng Ngwesty The Oxwich Bay (ac mae fersiwn feganaidd ar gael hefyd!) Platiau bach o’ch hoff deisennau crwst, pastai a danteithion gyda golygfeydd gwych ac awyr iach.

7. Amser tapas

Mae Swigg  yn cynnig platiau bach gyda digon o flas… ar ochr yr harbwr! Mae caws pob Cymreig yn un o’r ffefrynnau. Eich penderfyniad chi yw rhannu neu beidio.

8. Cynnyrch cartref

Ewch i Barc le Breos am ffrwythau, llysiau a saladau cartref o’u gardd. A pheidiwch ag anghofio am deisen lap neu fara brith ffres Olive. Nid yw’n bosib cael bwyd mwy ffres na hyn!

9. Calamari, cimychiaid yr afon, corgimychiaid, cregyn gleision a chocos…

Mae digon o fwyd môr ym Mae Abertawe! Rhowch gynnig ar Langland Brasserie neu’r Beach House ym Mae Oxwich – sy’n gweini bwyd môr lleol ffres gyda golygfeydd dros draethau gwych Gŵyr.

10. Cwrw lleol…

Gallwch chi gael pysgodyn (neu halloumi) mewn cytew a wnaed gyda Chwrw Aur Gŵyr yn The Ship Inn ym Mhorth Einon. Iechyd Da!

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.