Cerdded am Les


C 3rd May 2019

Coastal walking

 

Mae arogl yr haf yn yr awyr ac mae’n amser gwych o’r flwyddyn i roi eich esgidiau cerdded ymlaen a mynd allan i’r awyr agored a mwynhau #MisCenedlaetholCerdded ym Mae Abertawe y mis Mai hwn!

Felly, yn hytrach na cherdded i’r gwaith neu’r siopau yn unig, pam na wnewch chi gyrraedd eich targed camau mewn amgylchoedd ysbrydoledig gyda digon o awyr iach!

Mwynhewch y golygfeydd panoramig, gwrandewch ar yr adar sy’n nythu yn y coed, y tonnau’n torri ar y lan a’r gwenyn yn hedfan yn swnllyd ar yr eithin – mae cerdded yn dda ar gyfer adeiladu cryfder esgyrn – ond mae’n dda i’ch calon a’ch enaid hefyd!

A ph’un a ydych chi’n gwisgo’ch esgidiau cerdded am y tro cyntaf neu’n gerddwr profiadol, ym Mae Abertawe mae gennym lwybrau hawdd ar gyfer teithiau hamddenol yn ogystal â theithiau cerdded ar gyfer yr heiciwr mwyaf profiadol!

Rydym wedi mynd am dro trwy ein tudalennau cerdded ac wedi rhestru pump o’n ffefrynnau isod, ond gyda bron i 400 milltir o lwybrau troed ym Mae Abertawe, ni fyddwch yn brin o leoedd i grwydro!

 

1. Taith hamddenol ar hyd … Y Prom

Gallwch gerdded o ganol y ddinas i’r Mwmbwls ar hyd y darn gwastad, pedair milltir hwn o lwybr yr arfordir, gan gynnwys hygyrchedd gwych, a golygfeydd o Fae Abertawe a Phen y Mwmbwls – ac efallai cewch fwynhau hufen ia arobryn ar ddiwedd y daith!

 Mumbles Prom

 

2. Perlau arfordirol

Llwybr yr Arfordir. Mae’r rhan hardd hon o Lwybr Arfordir Gŵyr yn ymlwybro ar hyd y clogwyni o Fae Langland i Fae Caswell. Cadwch lygad am forloi, ehedyddion a hebogau tramor. Mae 700 metr o’r llwybr hwn o Langland, a ailwynebwyd yn ddiweddar, bellach yn hygyrch i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.

Caswell Coastal Footpath

 

3. Ymgollwch yn y goedwig

 Coed Cwm Penllergaer. Mae gan y baradwys gudd hon o oes Victoria, sydd wedi’i hadennill gan fyd natur, gyfoeth o deithiau cerdded coediog, ar hyd llynnoedd a rhaeadrau; chwiliwch am las y dorlan, barcud coch a hyd yn oed dyfrgwn ac ym mis Mai bydd y rhododendronau hefyd yn blodeuo.

 Penllergare Valley Woods

 

4. Dilynwch eich llwybr eich hun

Llwybr Gŵyr. Mae’r llwybr uchelgeisiol hwn mewn tair rhan (nid oes rhaid i chi eu cerdded i gyd ar unwaith) ac yn mynd â’r cerddwr profiadol o benrhyn Gŵyr yn Rhosili dros amrywiaeth o dirweddau, gan ddringo i fyny i Benlle’r Castell, y pwynt uchaf ym Mae Abertawe a oedd unwaith yn safle i gaer ganoloesol.

 Worms Head

 

5. Pen y daith

Taith i Ben Pyrod. Profwch un o olygfeydd mwyaf eiconig Cymru trwy ddilyn y llwybr gwastad i lawr i Ganolfan Gwylio Arfordir Rhosili – os ydych chi’n bwriadu mentro i’r sarn i Ben Pyrod – peidiwch ag anghofio galw heibio i’r ganolfan yn gyntaf i wirio amseroedd y llanw.

Os ydych chi am ddarganfod mwy o deithiau cerdded a’u mwynhau yng nghwmni pobl o’r un anian – yna darllenwch fwy am Ŵyl Gerdded Gŵyr yma – gyda bron i 40 o deithiau cerdded ar gael, bydd 1 i 9 Mehefin yn wythnos brysur.

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.