Proms yn y Parc y BBC yn dychweld yn Abertawe ym mis Medi


C 26th April 2019

BBC Proms in the Park returns to Swansea

Mae Proms yn y Parc y BBC yn dychwelyd i Barc Singleton, Abertawe eleni, nos Sadwrn 14 Medi fel rhan o’r dathlu sydd ynghlwm wrth Noson Olaf y Proms 2019 ar draws y DU. Mae’r noson wych o gerddoriaeth yn dychwelyd i Abertawe am y trydydd tro ar ddeg ac yn addo i fod yn noson arbennig o ganu a dathlu.

Bydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn rhan flaenllaw o’r noson wrth iddynt ddychwelyd i Gymru wedi pum perfformiad yn y BBC Proms yn y Royal Albert Hall. Caiff enwau mwy o gyfranwyr eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.

Dywed Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies:

“Mae Proms yn y Parc y BBC yn ddathliad arbennig o bŵer unigryw cerddoriaeth a chan ac rydym yn falch iawn o fod yn dychwelyd i Abertawe eleni.”

Dywed Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet dros Arloesi, Adfywio a Thwristiaeth: “Rydym yn falch iawn o fod wedi gweithio mewn partneriaeth agos gyda BBC Cymru i ddod â Proms yn y Parc yn ôl i Abertawe ym mis Medi.

“Dyma fydd y 13eg tro i’r cyngerdd arbennig hwn gael ei gynnal yn y ddinas, sy’n siarad cyfrolau am dreftadaeth ddiwylliannol Abertawe a’r gallu i wireddu digwyddiadau mawr fel hyn.

“Mae Abertawe yn dathlu 50 mlynedd fel dinas eleni. Gyda’r fflagiau yn chwifio, cerddoriaeth arbennig a’r arddangosfa tan gwyllt i gloi’r noson, fe fydd Proms yn y Parc y BBC yn rhoi cyfle gwych i’r miloedd fydd yn mynychu i ddathlu.”

Y mezzo-soprano Katherine Jenkins fu’n diddanu’r dorf yn y digwyddiad yn Stadiwm ZipWorld, Bae Colwyn yn 2018 ynghyd â seren y West End, Lee Mead ag ystod o dalent cerddorol gan gynnwys Only Kids Aloud a Cherddor Ifanc y Flwyddyn 2018, y pianydd Lauren Zhang.

Mae gwahoddiad i’r rhai sy’n mynychu’r cyngerdd i ddod â phicnic a chadeiriau glan-môr efo nhw i ddathlu noson olaf y Proms ym Mharc Singleton. Fe ddaw’r noson i ben gydag arddangosfa dan gwyllt ynghyd â medli o ganeuon adnabyddus sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad arbennig hwn.

Mae’r Proms eleni yn nodi 150 o flynyddoedd ers geni ei sylfaenydd-arweinydd Sir Henry Wood, ac mae’r gyfres o gyngherddau yn parhau i gyflawni ei genhadaeth i ddod â’r ‘gorau o fyd cerddoriaeth glasurol i’r gynulleidfa fwya’ eang’.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad gan gynnwys newyddion am artistiaid a manylion prynu tocynnau, ewch i dudalen Proms yn y Parc.

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.