Teithiau Darganfod… sut i aros yn agos at eich cartref a dianc rhag popeth


C 19th March 2019

Walking

Beth ydych yn hoffi ei wneud pan fyddwch ar eich gwyliau?  Os rydych am fwynhau awyr iach, yna bydd ein harfordir a’n cefn gwlad yn berffaith i chi.

Gwyliwch ein fideo newydd sbon – yna, cynlluniwch eich taith darganfod eich hun – ni fydd llawer o deithio – ond bydd llawer o fwynhad!

Three Cliffs Bay Beach

Three Cliffs Bay Beach – Gower Peninsula

Mae gennym draethau mawr a bach ond maent i gyd yn hardd.  Ond nid oes rhaid i chi dderbyn ein gair ni – mae ein casgliad o draethau’n arobryn, gan ennill gwobrau megis baneri glas a gwobrau TripAdvisor. Mae gennym draethau sy’n wych ar gyfer syrffio, fel Llangynydd, a rhai sy’n addas am hwyl i’r teulu, fel Langland hyfryd a’r traeth clyd, Bae Caswell.

Petai’n well gennych symud o gwmpas yn hytrach nag eistedd a mwynhau’r olygfa, yna mae gennym amrywiaeth o lwybrau cerdded gwych ar hyd y penrhyn i chi ddewis ohonynt!  Mae arfordir sydd wirioneddol yn anhygoel ym mhenrhyn Gŵyr, ynghyd â llwybr troed ger pen y clogwyn, cildraethau, baeau a thraethau.

Gallwch hefyd fwynhau’n hanes glan môr ar daith i’n dinas; darganfyddwch ein treftadaeth yn ein hamgueddfeydd a’n horielau ac ewch i fwynhau awyrgylch glan môr ein caffis a’n bwytai.

Celebrating 50 years

Mae gennym ben-blwydd pwysig eleni – bydd Abertawe’n dathlu 50 mlynedd fel dinas.  Mae’n amser gwych i chi ddarganfod y ddinas hon ger y môr!

Gwyliau Gartref Bae Abertawe – Cynlluniwch eich taith:

 

Neu gadewch i rywun arall yrru ar eich rhan – ewch ar y bws neu ewch ar daith dywys

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.