fbpx
Gorymdaith y Nadolig Rithwir Abertawe!
Gwyliwch eto

Abertawe'n rhannu ei hanturiaeth yn yr Uwch-gynghrair â sêr y byd pêl-droed


C 16th April 2013

Mae Abertawe wedi rhannu ei hanturiaeth broffidiol barhaus yn yr Uwch-gynghrair â rhai o bobl fwyaf dylanwadol y byd pêl-droed.

swanseaCityLogo_1

Swans Centenary Logo

Roedd y Cynghorydd Nick Bradley, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Adfywio, ymhlith y siaradwyr yn Fforwm Ewropeaidd Soccerex ym Manceinion.

 

Y Cyng. Bradley oedd un o’r panelwyr mewn gweithdy a oedd yn archwilio beth mae’n ei olygu i fod yn ddinas bêl-droed. Cafodd y gweithdy ei gymedroli gan David Cushnan, golygydd SportsPro – cylchgrawn Prydeinig misol sy’n adrodd am yr agweddau busnes ac ariannol ar chwaraeon ledled y byd.

Ymhlith y siaradwyr eraill yn y gynhadledd roedd y chwaraewr chwedlonol o Manchester United, Syr Bobby Charlton, a’r eicon o Bortiwgal, Eusebio. Roedd Syr John Madejski, cadeirydd Clwb Pêl-droed Reading, a Lewis Wiltshire, pennaeth chwaraeon Twitter UK, ymhlith y siaradwyr eraill.

Roedd pynciau eraill yn cynnwys busnes ym Mrasil, ennyn diddordeb mewn pêl-droed yn India a defnyddio’r wefan rwydweithio cymdeithasol Twitter yn y byd chwaraeon.

Meddai’r Cyng. Bradley, “Cynhadledd flynyddol bwysig iawn yw Soccerex sy’n denu ffigurau blaenllaw o’r byd chwaraeon a busnes. Rhoddodd hyn y cyfle i mi rannu ein profiadau cadarnhaol iawn o fod yn yr Uwch-gynghrair â phobl ddylanwadol iawn, nid yn unig o’r DU ond o gyfandir Ewrop a gweddill y byd hefyd.

“Mae’r Elyrch wedi gwneud gwaith arbennig o dda wrth sicrhau eu lle yn yr Uwch-gynghrair ar gyfer y tymor nesaf unwaith eto ac wrth gymhwyso ar gyfer pêl-droed Ewropeaidd, ac mae’n rhaid rhoi clod enfawr i’r cadeirydd Huw Jenkins, y rheolwr Michael Laudrup a’i garfan o chwaraewyr anhygoel. Ond rydym wedi gweithio’n galed yn y cyngor i fanteisio i’r eithaf ar statws Uwch-gynghrair Abertawe trwy godi proffil Bae Abertawe fel cyrchfan ymwelwyr hefyd. Roedd cynhadledd Soccerex yn gyfle gwych arall i ddweud wrth bobl am yr hyn rydym yn ei wneud ac i gynyddu ymwybyddiaeth o’n dinas arbennig ymhellach.”

Canfu adroddiad a gomisiynwyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru y bu statws yr Uwch-gynghrair yn nhymor 2011/12 yn werth mwy na £58 miliwn i’r economi leol. Mae buddugoliaeth Dinas Abertawe dros Bradford City yng ngêm derfynol Cwpan Capital One hefyd yn golygu bod y clwb wedi cymhwyso ar gyfer tymor nesaf Cynghrair Europa.

Roedd Roy Hodgson, rheolwr Lloegr, David Dein, cadeirydd y Gymdeithas Bêl-droed (FA), a Gianni Infantino, ysgrifennydd cyffredinol UEFA, ymhlith y siaradwyr eraill yng nghynhadledd Soccerex.

Cynhaliwyd y gynhadledd ddydd Mercher 10 Ebrill a dydd Iau 11 Ebrill yn Manchester Central – cyfadeilad cynadledda mawr.