fbpx
Barod Amdani - Dewch i Fae Abertawe. Yn gyfrifol.
Mwy o wybodaeth

Rhoi'r hyder i'n hymwelwyr i drefnu eu gwyliau

‘Barod Amdani’ yw marc swyddogol y DU i ddangos bod busnes twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant ac wedi cynnal asesiad risg COVID-19. Gall hyn roi’r hyder i chi, y cwsmer, fod gan y busnes broses ar waith i gynnal glanweithdra a chynorthwyo cwsmeriaid i gadw pellter cymdeithasol.

 

Chwiliwch am y marc yma ar ein tudalennau llety, bwyd a diod a phethau i’w gwneud i ddod o hyd i’r busnesau sy’n barod amdani!