fbpx
Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad a Freedom Leisure
Enwebwch nawr

Ydych chi’n chwilio am hwyl yr ŵyl y gaeaf ‘ma? Dewch i ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau! Gyda nosweithiau cwis, Llwybr Mawr yr Amgueddfa ar gyfer y gaeaf, Marchnad Hen Bethau a Gwneuthurwyr y Gaeaf, rhagor o ddigwyddiadau Nadoligaidd ac wrth gwrs ein sgyrsiau a’n harddangosfeydd penigamp!

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau’n adrodd stori diwydiant ac arloesedd yng Nghymru, yn awr a thros y 300 mlynedd ddiwethaf.

Cafodd y Chwyldro Diwydiannol effaith enfawr ar Bobl, Cymunedau a Bywydau yn ogystal ag ar weddill y byd. Gall ymwelwyr werthfawrogi’r hanes gyda chymysgedd trawiadol o’r hen a’r newydd yn ardal arforol y ddinas sy’n datblygu’n gyflym.

Mae ein treftadaeth ddiwydiannol a rhyngweithiol arforol yn barod i’w harchwilio drwy dechnoleg ryngweithiol arloesol ynghyd ag arddangosfeydd traddodiadol.

Mae’r amgueddfa mewn warws rhestredig gwreiddiol wedi’i gyplysu ag adeilad llechi a gwydr hynod fodern.

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn eich rhoi chi yng ngofal y profiad, gan ganiatáu i chi gloddio mor ddwfn ag y dymunwch i’r arddangosfeydd, yr arddangosiadau a’r wybodaeth.

 

Hwyl yr ŵyl

Cymerwch gip ar ein rhaglen lawn o ddigwyddiadau Nadoligaidd ar-lein

 

Oriau agor

  • 7 niwrnod yr wythnos
    10am-5pm

Lleoliad

  • Oystermouth Road
    Ardal Forol
    Abertawe
    SA1 3RD

Darganfod mwy

Twitter: @the_waterfront
Facebook: https://www.facebook.com/waterfrontmuseum
Instagram: @AmgueddfaCymru
Gwefan: https://amgueddfa.cymru/abertawe/

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333

E-bost: waterfront@museumwales.ac.uk